Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, avgust 2023

Izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe

V primerjavi z julijem je bilo izdanih 12 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe in v njih načrtovanih 35 % manj stanovanj. 

  • 20. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Površina nestanovanjskih stavb manjša za več kot polovico

Izdanih je bilo 12 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot mesec prej, pri čemer jih je bilo za stanovanjske stavbe izdanih 15 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 9 % manj. Skupna površina načrtovanih stavb bo merila skoraj 124.000 m2 ali za 43 % manj od površine stavb, predvidenih z julija izdanimi gradbenimi dovoljenji. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb je upadla za skoraj tretjino (32 %), površina nestanovanjskih stavb pa za več kot polovico (51 %). Površina stanovanjskih stavb se je zmanjšala predvsem zaradi manj izdanih gradbenih dovoljenj za večstanovanjske stavbe, površina nestanovanjskih stavb pa zato, ker je bila v juliju načrtovana gradnja večjih poslovnih in skladiščnih stavb ter stavb splošnega družbenega pomena. 

Načrtovanih manj stanovanj 

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v avgustu, je bila predvidena gradnja 319 stanovanj. To je za 35 % manj, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v mesecu pred tem. V enostanovanjskih stavbah je bilo predvidenih za 11 % ali 23 stanovanj manj, v večstanovanjskih stavbah pa za 64 % ali 175 stanovanj manj. V stavbah za posebne družbene skupine je bilo načrtovanih 24 stanovanj, v nestanovanjskih stavbah pa pet. V juliju v tovrstnih stavbah ni bilo načrtovanih stanovanj.   

Skoraj 100 stanovanj predvidenih v osrednjeslovenski statistični regiji 

Največ stanovanj je bilo načrtovanih v osrednjeslovenski statistični regiji, 98 ali 31 % vseh. Sledili sta pomurska s 57 stanovanji (18 % vseh) in gorenjska statistična regija s 37 stanovanji (12 %). V drugih regijah jih je bilo predvidenih manj, najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji (tri stanovanja). 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Površina stavb, Slovenija1)
Površina stavb, Slovenija<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2023 so začasni.
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, avgust 2023
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, avgust 2023
1) Preostale statistične regije: goriška, jugovzhodna Slovenija, koroška, obalno-kraška, posavska, primorsko-notranjska in zasavska.
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, avgust 2023
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj468123.95531943.252
  stanovanjske stavbe21662.84231442.999
  nestanovanjske stavbe25261.1135253
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2023 bodo objavljeni 20. aprila 2024.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.