Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost, realiziran proračun 2022 in začetni proračun 2023

Proračunsko financiranje raziskovalno-razvojne dejavnosti se (iz leta v leto) povečuje, lani najvišje doslej

Slovenija je v letu 2022 za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) namenila 306,8 milijona EUR državnih proračunskih sredstev.

  • 21. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Obseg proračunskih sredstev za RRD znova večji


Po podatkih o realiziranem proračunu je Slovenija v prejšnjem letu za RRD namenila 306,8 milijona EUR. To je bilo na letni ravni za 42,5 milijona EUR ali 16,1 % več. Obseg proračunskega financiranja RRD se iz leta v leto povečuje in je prvič presegel 300 milijonov EUR. Povečal se je tudi delež državnih proračunskih sredstev za RRD v bruto domačem proizvodu (BDP)1; v 2021 je ta znašal 0,51 %, leto pozneje pa 0,54 %. V primerjavi z 2021 se je lani zvišal tudi obseg državnih proračunskih sredstev za RRD na prebivalca, znašal je 145,6 EUR (v letu 2021: 125,3 EUR).

 
Prioritete državne politike na področju RRD nespremenjene

Prednostni cilji državne politike na področju RRD so ostali enaki kot v prejšnjih letih. Največ državnih proračunskih sredstev za RRD je bilo lani namenjenih za splošni napredek znanja: 41,2 %. Poleg tega so bili v prioritetni peterici še zdravje (14,3 %), industrijska proizvodnja in tehnologija (11,4 %), kmetijstvo (7,0 %) ter okolje (6,2 %). Struktura sredstev za RRD, načrtovanih v letu 2023, je z vidika družbenoekonomskih ciljev približno enaka, kot je bila struktura teh sredstev, porabljenih v letu 2022.

 
Ponovno več sredstev za vsa področja raziskav in razvoja

Proračunsko financiranje RRD se je v 2022 v primerjavi z letom pred tem povečalo na vseh področjih raziskav in razvoja. Največ sredstev za RRD, po več kot 80 milijonov EUR, sta prejeli področji tehniških in tehnoloških ved (skoraj 89 milijonov) ter naravoslovnih ved (97,6 milijonov). Skupno je bilo omenjenima področjema dodeljenih 60,8 % vseh državnih proračunskih sredstev za RRD. Najmanj, 23 milijonov, je bilo namenjenih kmetijskim vedam in veterini.


Največ državnih proračunskih sredstev za RRD prejela državni in visokošolski sektor

93,6 % državnih proračunskih sredstev je bilo namenjenih za izvajanje RRD v državnem (50,9 %) in visokošolskem sektorju (42,7 %). Preostala sredstva so prejeli poslovni sektor (4,7 %), tujina (1,0 %) in zasebni nepridobitni sektor (0,7 %).

 
Začetni proračun za 2023 predvideva za RRD za 30% več sredstev kot lani

Po podatkih o načrtovanem začetnem proračunu naj bi se obseg proračunskega financiranja RRD tudi letos povečal in nekoliko presegel 400 milijonov EUR. Začetna sredstva iz državnega proračuna za RRD so znašala 400,3 milijona EUR. To je 93,5 milijona EUR ali 30,5 % več, kot je država za to dejavnost namenila lani. Prioritete državne politike na področju RRD v 2023 so približno take kot v prejšnjem letu.


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Državna proračunska sredstva za RRD (realiziran proračun), Slovenija
Državna proračunska sredstva za RRD (realiziran proračun), Slovenija
Državna proračunska sredstva za RRD po družbenoekonomskem cilju, Slovenija
Realiziran proračun 2022Začetni proračun 2023
1.000 EUR
SKUPAJ306.8261) 400.349
Raziskovanje in izkoriščanje zemlje8.60311.271
Okolje19.02024.327
Raziskovanje in izkoriščanje vesolja1.6782.217
Prevoz, telekomunikacije in druga infrastruktura7.5859.888
Energija15.14721.260
Industrijska proizvodnja in tehnologija34.95742.483
Zdravje43.83356.619
Kmetijstvo21.34827.249
Izobraževanje5.5527.376
Kultura, rekreacija, religija in sredstva javnega obveščanja7.4169.918
Družbenopolitični sistemi, strukture in procesi12.07115.871
Splošni napredek znanja126.549158.580
Obramba3.06613.290
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
METODOLOŠKO OPOZORILO

1 Delež državnih proračunskih sredstev za RRD v BDP je bil izračunan na podlagi zadnje revizije podatkov o BDP.

 

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.