Sektor IKT, 2022

Rast vseh ključnih ekonomskih kazalnikov sektorja IKT

V letu 2022 so podjetja v sektorju IKT ustvarila za okoli 742 milijonov EUR več čistega dobička in za 216 milijonov EUR več dodane vrednosti.

  • 15. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Še eno uspešno leto za sektor IKT

Za uspešno digitalizacijo družbe in gospodarstva je ključen razvit sektor IKT, ki s proizvodnjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in nudenjem storitev IKT zagotavlja ustrezno infrastrukturo. V letu 2022 je sektor IKT:
  • sestavljalo 10.197 aktivnih podjetij (7 % več kot leto prej),
  • ustvaril za 5.799 milijonov EUR čistega prihodka (15 % več) in
  • za 2.249 milijonov EUR dodane vrednosti (11 % več) ter
  • imel 34.670 zaposlenih in samozaposlenih (6 % več).

Več kot 10.000 aktivnih podjetij v sektorju IKT

Sektor IKT je sestavljalo 10.197 aktivnih podjetij. To je bilo 7 % ali 651 podjetij več kot v 2021. Podjetij v tem sektorju je iz leta v leto več. V 2021 se je njihovo število povečalo za 5 % in v 2020 za 3 %.

Podjetja v sektorju IKT so predstavljala 5,3 % vseh aktivnih podjetij, ki so se ukvarjala s pretežno tržnimi aktivnostmi (5,1 % v 2021).

Največ podjetij v sektorju IKT je bilo aktivnih v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti. Lani je njihovo število preseglo 8.000 in se je povečalo za 8 % (v letu 2021 za 6 %). Za 4 % pa je zraslo število podjetij v dejavnosti J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov (v 2021 za 8 %).

Za tretjino večji čisti prihodek v dejavnosti Popravila in vzdrževanje računalniških in komunikacijskih naprav

Podjetja v sektorju IKT so čisti prihodek povečala za 15 %, na okoli 5.799 milijonov EUR. 87 % tega prihodka so ustvarila podjetja storitvenega sektorja. Čisti prihodek, ustvarjen v storitvenem sektorju IKT, je zrasel za 13 % in presegel 5.000 milijonov EUR (v 2021 za 10 %), v proizvodnem sektorju IKT pa za 30 % (v 2021 za 20 %).

Podjetja v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti so ustvarila za 15 % več čistega prihodka oziroma okoli 2.261 milijonov EUR.

Za okoli 868 milijonov EUR oziroma 79 milijonov več kot v 2021 čistega prihodka so ustvarila podjetja v dejavnosti G46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter za okoli 57 milijonov EUR čistega prihodka (34 % več) v dejavnosti S95.1 – Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav.

Dodane vrednosti za 216 milijonov EUR več

Podjetja v sektorju IKT so ustvarila za okoli 2.242 milijonov EUR dodane vrednosti oz. za 11 % več kot v 2021.

54 % dodane vrednosti sektorja IKT so ustvarila podjetja v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, okoli 1.200 milijonov EUR ali 15 % več kot v 2021.

Podjetja v dejavnosti 61 – J61 Telekomunikacijske dejavnosti pa so ustvarila za okoli 600 milijonov EUR dodane vrednost oz. 18 % več kot 2021, ko so jo povečala za 4 %.

Dodana vrednost podjetij v sektorju IKT na zaposlenega in samozaposlenega je znašala 64.667 EUR oz. za 4 % več kot leto prej (61.987 EUR).

Več kot 30.000 zaposlenih in samozaposlenih v storitvenem sektorju IKT

V sektorju IKT je opravljalo delo 34.670 zaposlenih in samozaposlenih ali za 6 % več kot leto prej. V proizvodnem sektorju se je njihovo število povečalo za 4 % in v storitvenem za 6 %.

V storitvenem sektorju IKT se je število zaposlenih in samozaposlenih dvignilo na 30.315, kar je predstavljalo 87 % vseh zaposlenih in samozaposlenih v sektorju IKT. Njihovo število je najbolj zraslo v dejavnosti G46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (za 13 %), medtem ko je v dejavnosti J61 – Telekomunikacijske dejavnosti ostalo skoraj nespremenjeno.

Sektor IKT je za plače namenil okoli 1.004 milijone EUR oziroma na letni ravni za 12 % več. 59 % teh sredstev je bilo namenjenih za plače v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Čisti prihodek od prodaje in dodana vrednost sektorja IKT, Slovenija
Čisti prihodek od prodaje in dodana vrednost sektorja IKT, Slovenija
Aktivna podjetja in zaposleni in samozaposleni v sektorju IKT, Slovenija
Aktivna podjetja in zaposleni in samozaposleni v sektorju IKT, Slovenija
METODOLOŠKO OPOZORILO
Sektor IKT sestavljajo po definiciji OECD podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali nudenjem storitev informacijske in komunikacijske tehnologije ter ki po SKD 2008 spadajo v naslednje dejavnosti: proizvodni sektor IKT: C26.1 – Proizvodnja elektronskih komponent in plošč, C26.2 – Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav, C26.3 – Proizvodnja komunikacijskih naprav, C26.4 – Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo, C26.8 – Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa; storitveni sektor IKT: G46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, J58.2 – Izdajanje programja, J61 – Telekomunikacijske dejavnosti, J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov, S95.1 – Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav.

Vir za podatke o sektorju IKT so strukturne statistike podjetij, pri katerih se od 2021 naprej opazujejo tudi celotno področje K – Finančne in zavarovalniške storitve, področja P – Izobraževanje, Q – Zdravstvo in socialno varstvo, R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter oddelek S96 – Druge storitvene dejavnosti.

Podatki, povezani z vsemi podjetji, ki so se ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi, zato od leta 2021 naprej niso primerljivi s podatki iz prejšnjih let.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.