Elektronske komunikacijske storitve, 2. četrtletje 2023

Število uporabnikov mobilnega omrežja vztrajno raste

V 2. letošnjem četrtletju sta se nadaljevala naraščanje števila uporabnikov mobilnega omrežja ter zmanjševanje števila odhodnih klicev in sporočil. Tudi količina telefonskega prometa je upadla.

  • 20. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 20. 9. 2023 ob 12:39
  • |
  • začasni podatki
Uporabnikov mobilnega omrežja več

Ob koncu 2. četrtletja letos je bilo v Sloveniji okoli 2.700.000 uporabnikov mobilnega omrežja. Na letni ravni se je njihovo število dvignilo za 2 %. Rast je bila največja pri poslovnih naročnikih, in sicer 4-odstotna.

Klicev in prometa manj

Skupno je bilo iz slovenskih mobilnih omrežij zaznanih več kot 478 milijonov odhodnih telefonskih klicev. To je bilo za 3 % manj kot v istem četrtletju leto prej.

Iz slovenskih mobilnih omrežij je bilo izmerjenih skupno skoraj 21 milijonov ur odhodnega prometa oz. za 3 % manj kot v lanskem 2. četrtletju. Enako velja za domači promet, mednarodni je upadel za 7 %.

Število sporočil upadlo, pri prenosu podatkov pa rast

Uporabniki so poslali več kot 522 milijonov SMS-sporočil oz. za desetino manj kot v istem četrtletju lani in več kot 30 milijonov MMS-sporočil ali za 1 % manj kot leto prej. 

Prek mobilnega omrežja je bilo prenesenih več kot 105 milijonov gigabajtov podatkov, kar je največ doslej. Uporabniki so prenesli za 44 % več podatkov kot v lanskem 2. četrtletju. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Odhodni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Odhodni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Povprečno število odhodnih klicev in poslanih SMS-sporočil na uporabnika mobilnega omrežja, Slovenija, 2. četrtletje 2023
Povprečno število odhodnih klicev in poslanih SMS-sporočil na uporabnika mobilnega omrežja, Slovenija, 2. četrtletje 2023
Prenos podatkov prek mobilnega omrežja, Slovenija
Prenos podatkov prek mobilnega omrežja, Slovenija
Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija
Č2 2023Č1–Č2 2023Č2 2023
Č2 2022
Č2 2023
Č1 2023
Č1–Č2 2023
Č1–Č2 2022
številostopnja rasti (%)
Fiksna telefonija
Odhodni promet (1.000 minut)1)59.762125.784-14,7-9,5-16,8
  domači56.311118.775-14,6-9,9-16,7
  mednarodni3.4517.009-16,0-3,0-18,2
Priključki klasične telefonije2) 55.964--16,3-4,8-
VoIP-priključki2) 595.824--1,7-1,2-
Mobilna telefonija
Odhodni promet (1.000 minut)3)1.237.4932.516.894-3,3-3,3-5,4
  domači1.203.2672.452.534-3,2-3,7-5,4
  mednarodni34.22664.360-6,613,6-6,6
Uporabniki mobilnega omrežja2)2.697.932-2,40,7-
  naročniki mobilnega omrežja2)2.216.188-3,00,6-
  predplačniki mobilnega omrežja2)481.744--0,31,0-
Poslana SMS-sporočila (1.000)522.0891.051.509-9,6-1,4-8,9
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu (1.000 GB)105.102206.01543,74,243,0
Dostop do interneta
Širokopasovni priključki2)680.118-1,3-0,6-
  priključki optičnega dostopa2)368.931-8,80,9-
1) Govorni promet brez prometa do ponudnikov klicnega dostopa do interneta.
2) Konec ustreznega četrtletja.
3) Podatki v tisočih minutah so v komentarju preračunani v ure.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Začasni podatki za 2. četrtletje 2023 bodo postali končni konec septembra 2024, ko bodo objavljeni začasni podatki za 2. četrtletje 2024. V končnih podatkih bodo upoštevani morebitni popravki oz. revizije, ki se bodo izvedli med letom. 

Z objavo teh podatkov so podatki za 2. četrtletje 2022 postali končni. Revidirani podatki so bili vneseni tudi v podatkovno bazo SiStat.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.