Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, julij 2023

Vrednost gradbenih del nižja na mesečni, a višja na letni ravni

Vrednost v juliju opravljenih gradbenih del je bila za 6,5 % nižja od vrednosti del, opravljenih v mesecu prej, in za 17,6 % višja od vrednosti del, opravljenih julija lani.

  • 15. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost opravljenih gradbenih del nižja kot mesec prej … 

Na mesečni ravni je bila vrednost v juliju opravljenih gradbenih del nižja za 6,5 %. Znižale so se vrednosti vseh vrst gradbenih del: vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah za 9,1 % in na gradbenih inženirskih objektih za 4,5 % ter vrednost specializiranih gradbenih del za 10,6 %. 

… toda višja v primerjavi s prejšnjim julijem …  

Vrednost v juliju opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih leto prej, in sicer za 17,6 %. Na letni ravni so se zvišale vrednosti vseh vrst del: pri stavbah za 11,6 %, pri gradbenih inženirskih objektih za 13,3 % in pri specializiranih gradbenih delih za 29,4 %.

… in višja tudi v primerjavi s prvimi sedmimi meseci prejšnjega leta  

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih sedmih mesecih tega leta, je bila za 23,0 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju lani. Zvišale so se vrednosti vseh vrst gradbenih del: pri stavbah za 17,3 %, pri gradbenih inženirskih objektih za 20,5 % in pri specializiranih gradbenih delih za 37,7 %. 

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
jul 2023
jun 2023 
jul 2023
jul 2022
jan–jul 2023
jan–jul 2022
sprememba v %
Gradbeništvo-6,517,623,0
  gradnja stavb-9,111,617,3
  gradnja inženirskih objektov-4,513,320,5
  specializirana gradbena dela-10,629,437,7
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. 

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.