Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, 2. četrtletje 2023

Gradbeni stroški za nova stanovanja na četrtletni ravni višji

V 2. četrtletju letos so bili gradbeni stroški za nova stanovanja višji kot v četrtletju pred tem in tudi v istem četrtletju lani.

  • 15. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gradbeni stroški za nova stanovanja zrasli … 

Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 2. letošnjem četrtletju za 2,2 % višji kot v četrtletju prej. V primerjavi z istim četrtletjem lani so zrasli za 9,7 %, v primerjavi s prvo polovico prejšnjega leta pa so se dvignili za 10,3 %. 

… prav tako stroški dela 

Stroški dela pri gradnji novih stanovanj so bili – po 2,9-odstotnem upadu v prejšnjem četrtletju – za 5,6 % višji kot v 1. četrtletju letos. V primerjavi z 2. četrtletjem lani so se zvišali za 14,5 %, v primerjavi s prvo polovico prejšnjega leta pa za 10,4 %. 

Stroški materiala pa upadli 

Stroški gradbenega materiala so rahlo upadli, tokrat so bili za 0,3 % nižji kot v četrtletju prej. Po drugi strani pa so se dvignili v primerjavi z istim obdobjem lani (za 5,9 %) in v primerjavi s prvo polovico prejšnjega leta (za 10,0 %). 

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija
Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija
Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija
Č2 2023
Č1 2023
Č2 2023
Č2 2022
Č1–Č2 2023
Č1–Č2 2022
sprememba v %
Gradbeni stroški2,29,710,3
  stroški materiala-0,35,910,0
  stroški dela5,614,510,4
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.