Izvoz in uvoz okroglega lesa, 2022

Izvoz okroglega lesa rahlo večji, uvoz manjši

Lani se je izvoz okroglega lesa na letni ravni povečal za okoli 3 %, uvoz pa se je zmanjšal za 12 %.

  • 22. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Izvoz nekoliko večji …

Vsega okroglega lesa je bilo izvoženega za 1,39 milijona kubičnih metrov ali za okoli 3 % več kot leto prej. V skupini okrogli industrijski les se je izvoz lesa iglavcev povečal za 7 %, izvoz lesa listavcev pa je bil skoraj enak kot v prejšnjem letu. Nekoliko večji je bil tudi izvoz lesa za kurjavo (za skoraj 4 %).

… uvoz pa manjši

Po drugi strani je bilo uvoženega 0,78 milijona kubičnih metrov okroglega lesa oz. v letni primerjavi za 12 % manj. Uvoz okroglega industrijskega lesa je bil za približno 13 % manjši, pri čemer se je uvoz lesa iglavcev zmanjšal za 8 %, uvoz lesa listavcev pa za okoli 28 %. Manjši je bil tudi uvoz lesa za kurjavo, in sicer za skoraj desetino.
 
Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Izvoz in uvoz okroglega lesa, Slovenija
Izvoz in uvoz okroglega lesa, Slovenija
Izvoz okroglega lesa, Slovenija
202120222022
2021
m3indeks
Skupaj1.345.1681.388.390103,2
Okrogli industrijski les1.143.8011.179.795103,1
  okrogli industrijski les, iglavci524.560561.503107,0
  okrogli industrijski les, listavci619.241618.29299,8
Les za kurjavo201.367208.595103,6
Uvoz okroglega lesa, Slovenija
202120222022
2021
m3indeks
Skupaj888.770782.19088,0
Okrogli industrijski les711.180622.01287,5
  okrogli industrijski les, iglavci550.752506.61392,0
  okrogli industrijski les, listavci160.428115.39971,9
Les za kurjavo177.590160.17890,2
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.