Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, julij 2023

Cene žit pri pridelovalcih na letni ravni precej nižje

V primerjavi s prejšnjim julijem so se kmetijski pridelki pri pridelovalcih pocenili v povprečju za 7,6 %. Vrednost kmetijskih pridelkov je na letni ravni upadla za petino, na mesečni pa se je dvignila za 6,8 %.

  • 14. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Rastlinski pridelki pri pridelovalcih v povprečju cenejši kot pred enim letom

Cene rastlinskih pridelkov pri pridelovalcih so se na letni ravni znižale v povprečju za 16,4 %, najizraziteje so se pocenila žita. Upadle so tudi cene industrijskih rastlin. Po drugi strani se je krompir podražil za 21,3 %, cene sadja so se dvignile za 20,9 %. 

Na skupni ravni so se cene živali in živalskih proizvodov nekoliko zvišale, v povprečju za 0,1 %. Cene živali za zakol so porasle za 6,6 %, najizraziteje pri prašičih. Cene živalskih proizvodov so po drugi strani upadle v povprečju za 5,3 %. Mleko pri pridelovalcu se je pocenilo za 7,6 %.

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini poljedelstvo na letni ravni občutno nižja

V primerjavi s prejšnjim julijem se je vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo znižala za več kot polovico. Na upad je najbolj vplivala precej nižja vrednost odkupljenih žit. Odkupljena je bila manjša količina, precej nižje so bile tudi cene pridelkov. Vrednost odkupljenega krompirja in zelenjadnic se je prav tako znižala zaradi količinsko manjšega odkupa.

Odkup v skupini živinoreja se je v primerjavi z letom prej zmanjšal za 3,2 %. Vrednost odkupljenega mleka je bila nižja za 9,6 %. Znižala se je povprečna odkupna cena, manjša pa je bila tudi količina odkupljenega mleka. 

Pri skupini sadjarstvo in vinogradništvo se je odkup vrednostno zvišal za 15,5 %. Na porast je vplivala višja vrednost odkupljenega sadja. V primerjavi z letom prej je bila odkupljena precej večja količina pridelka, v povprečju višje pa so bile tudi cene sadja. Vrednost odkupljenega vina je upadla za 0,2 %.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih (%), Slovenija
jul 2023
jul 2022
KMETIJSTVO SKUPAJ-7,6
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic-12,1
RASTLINSKI PRIDELKI-16,4
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic-33,1
Žita -43,9
Industrijske rastline-40,2
Zelenjadnice, sadike in cvetje12,6
  zelenjadnice12,7
  sadike in cvetje2,2
Krompir (vključno seme)21,3
Sadjarstvo20,9
Vino17,5
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI0,1
Živali za zakol6,6
Živalski proizvodi-5,3
Stopnje rasti vrednosti odkupa kmetijskih pridelkov (%), Slovenija
jul 2023
jun 2023 
jul 2023
jul 2022
SKUPAJ6,8-20,0
Poljedelstvo132,2-50,9
Sadjarstvo in vinogradništvo-26,715,5
Živinoreja-5,5-3,2
Drugi rastlinski pridelki1) -44,322,4
1) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.