Indeksi industrijske proizvodnje, julij 2023

Vrednost industrijske proizvodnje nižja kot mesec prej

V primerjavi z junijem so bili skupna vrednost industrijske proizvodnje, skupni prihodek od prodaje v industriji in vrednost zalog v industriji nižji.

  • 11. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Industrijska proizvodnja na mesečni in letni ravni upadla

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila julija za 2,5 % nižja kot v mesecu pred tem. V predelovalnih dejavnostih je upadla za 1,7 % ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 1,1 %, v rudarstvu pa se je dvignila za 13,9 %.

Vrednost industrijske proizvodnje se je na mesečni ravni znižala pri vseh treh namenskih skupinah izdelkov: pri izdelkih za investicije za 11,5 %, pri izdelkih za široko porabo za 2,7 % in pri izdelkih za vmesno porabo za 2,2 %.

V primerjavi s prejšnjim julijem je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje nižja za 6,4 %. Upadla je v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 33,8 %), v predelovalnih dejavnostih (za 5,4 %) ter rudarstvu (za 3,4 %).

Prihodek od prodaje v industriji v obeh primerjavah prav tako manjši

Skupni prihodek od prodaje v industriji je v mesečni primerjavi upadel za 8,0 % (v predelovalnih dejavnostih je bil nižji za 8,1 %, v rudarstvu za 6,5 %). Na tujem trgu se je zmanjšal za 7,7 %, na domačem trgu pa za 7,0 %.
 
Z vidika namenskih skupin so se na mesečni ravni znižali prihodki od prodaje tako v proizvodnji izdelkov za investicije (za 9,1 %) kot izdelkov za vmesno porabo (za 6,7 %) in za široko porabo (za 1,1 %).

Na letni ravni je bil skupni prihodek od prodaje v industriji nižji, in to za 3,6 %, pri čemer je v predelovalnih dejavnostih upadel za 3,9 %, v rudarstvu pa je bil za 29,3 % višji.

V prvih sedmih mesecih tega leta se je prihodek od prodaje v industriji v primerjavi z istim obdobjem lani zvišal za 2,5 %. Na tujem trgu je zrasel za 2,8 % in na domačem trgu za 1,4 %. V predelovalnih dejavnostih je bil večji za 2,5 % v rudarstvu pa za 1,6 %.

Zvišal se je v proizvodnji izdelkov za investicije (za 10,7 %) in proizvodnji izdelkov za široko porabo (za 9,6 %), v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo pa je upadel (za 5,2 %).

Vrednost zalog industrijskih proizvodov nižja kot mesec prej, a višja kot pred letom dni

V primerjavi z mesecem prej se je vrednost zalog v industrijski proizvodnji znižala za 0,7 %, v primerjavi z julijem lani pa je bila višja za 12,5 %. Zaloge na mesečni ravni so upadle v predelovalnih dejavnostih (za 0,8 %), v rudarstvu pa so se zvišale (za 14,3 %). V prvih sedmih mesecih leta je bila vrednost zalog za 17,9 % višja kot v istem obdobju lani.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Industrijska proizvodnja, Slovenija
jul 2023
jun 2023 
jul 2023
jul 2022
jan-jul 23
jan-jul 22
sprememba v %
Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja)-2,5-6,4-4,2
B Rudarstvo13,9-3,4-27,5
C Predelovalne dejavnosti-1,7-5,4-2,4
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro-1,1-33,8-36,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo-2,2-10,9-11,1
  AE Energenti2,1-30,6-36,8
  AI Surovine-2,1-9,1-8,3
B Proizvodi za investicije-11,50,54,5
C Proizvodi za široko porabo-2,7-3,81,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo-3,5-11,8-8,1
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo-6,6-2,93,9
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi-8,4-5,39,7
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi-4,5-5,4-1,1
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi-3,4-7,1-6,2
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi-7,0-1,2-6,5
Nominalni prihodek od prodaje v industriji, Slovenija
jul 2023
jun 2023 
jul 2023
jul 2022
jan-jul 23
jan-jul 22
sprememba v %
Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja)-8,0-3,62,5
B Rudarstvo-6,529,31,6
C Predelovalne dejavnosti-8,1-3,92,5
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo-6,7-10,9-5,2
  AE Energentizzz
  AI Surovine-7,8-11,4-5,1
B Proizvodi za investicije-9,17,810,7
C Proizvodi za široko porabo-1,1-0,49,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo-3,0-7,63,1
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo-1,22,011,8
z statistično zaupno
Nominalna vrednost zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
jul 2023
jun 2023 
jul 2023
jul 2022
jan-jul 23
jan-jul 22
sprememba v %
Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja)-0,712,517,9
B Rudarstvo14,3224,7193,4
C Predelovalne dejavnosti-0,812,017,4
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo0,211,716,4
  AE Energentizzz
  AI Surovine0,010,415,3
B Proizvodi za investicije-1,417,822,0
C Proizvodi za široko porabo-1,510,017,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo0,4-3,91,6
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo-1,412,819,9
z statistično zaupno
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
 
Podatki za leto 2023 so začasni, končni podatki za leto 2023 bodo objavljeni najpozneje 10. avgusta 2024.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.