Opravljene delovne ure, 2. četrtletje 2023

Število opravljenih delovnih ur manjše

V primerjavi z 2. četrtletjem prejšnjega leta se je število opravljenih delovnih ur zmanjšalo. Delež teh ur med plačanimi urami je bil prav tako nižji.

  • 7. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Število opravljenih delovnih ur nižje predvsem zaradi dopustov

V Sloveniji zaposlene osebe, ki so prejele plačo in/ali nadomestilo plače v breme (iz sredstev) delodajalca, so v 2. četrtletju letos opravile 306,2 milijona delovnih ur. To je bilo za 3,6 % manj kot v istem obdobju leto prej. Delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami se je v primerjavi s četrtletjem pred tem znižal na 75,3 %.

Manjše število delovnih dni oziroma opravljenih plačanih delovnih ur in predvsem več dopustov je vplivalo na znižanje skupnega števila opravljenih delovnih ur.

Posamezna zaposlena oseba v povprečju opravila manj delovnih ur

Zaposlena oseba je mesečno opravila v povprečju 126 delovnih ur oz. za 4,4 % manj (tj. 5 delovnih ur) kot v istem četrtletju lani. Glavni vzrok je bilo večje število ur izrabljenega letnega dopusta.

Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposlenega se je v primerjavi z istim četrtletjem leto prej najmanj znižalo v prometu in skladiščenju (za 1 %), najizraziteje pa v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 6,8 %).

Največ delovnih ur opravili zaposleni v prometu in skladiščenju ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih

V povprečju so največ delovnih ur na mesec v opazovanem četrtletju opravile osebe, zaposlene v prometu in skladiščenju ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (131 ur oz. 5 več od slovenskega povprečja). Na to je vplivalo večje število opravljenih ur plačanega in neplačanega nadurnega dela.

Najobčutnejši upad v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti

Skupno število opravljenih delovnih ur se je zmanjšalo v vseh dejavnostih, razen v prometu in skladiščenju. Najizrazitejši upad je bilo zaslediti v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 7,5 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Stopnje rasti skupnega števila opravljenih delovnih ur (%, isto obdobje prejšnjega leta = 0), Slovenija
202120222023
Č1-4,65,74,3
Č212,34,4-3,6
Č36,91,1
Č44,2-4,5
… ni podatka
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.