Rojeni in umrli, julij 2023

Kljub najvišjemu številu živorojenih v tem letu naravni prirast še vedno negativen

V juliju je po začasnih podatkih umrlo 125 prebivalcev več, kot se jih je rodilo. V primerjavi z istim mesecem leto prej je bilo število umrlih manjše za 6 %, število rojenih pa za 7 %.

  • 7. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Rojenih manj otrok

V Sloveniji se je v sedmem letošnjem mesecu rodilo največ otrok letos, in sicer 1.543, po drugi strani pa 109 otrok (7 %) manj kot v prejšnjem juliju. Na dan se jih je rodilo povprečno 50 (leto prej trije več).

Manjše število umrlih

Umrlo je 1.668 prebivalcev Slovenije. To je 107 (6 %) manj kot v prejšnjem juliju in 123 (8 %) več kot julija 2021. Na dan je umrlo povprečno 54 prebivalcev.

Kaj kažejo podatki za avgust 2023?

Od 1. do 20. avgusta 2023 je po prvih ocenah umrlo 1.023 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju prejšnjega leta jih je umrlo več (1.207).
Povprečno število živorojenih in umrlih na dan, Slovenija, mesečno1)
Povprečno število živorojenih in umrlih na dan, Slovenija, mesečno<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2023 so začasni.
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
ŽivorojeniUmrli
20202021202220231)20202021202220231)
Januar1.5761.5541.4801.3681.9752.6422.1192.181
Februar1.3501.3551.2941.3191.8981.8592.1401.802
Marec1.5271.5881.4241.2841.8611.9502.0461.846
April1.4801.5051.3041.2681.7531.8071.8341.639
Maj1.6061.5221.5591.4851.5981.7491.7121.696
Junij1.6061.5441.5221.4811.6181.6931.6221.623
Julij1.7071.7671.6521.5431.5841.5451.7751.668
Avgust1.7371.8151.579-1.6241.5181.793-
September1.6971.6791.602-1.6691.7771.558-
Oktober1.6481.6211.527-2.1001.9901.806-
November1.4021.4981.317-3.0982.4321.832-
December1.4311.5361.367-3.2382.2992.255-
1) Podatki so začasni.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za 2023 so začasni. Končni mesečni podatki za 2023 bodo objavljeni 24. junija 2024. Začasni podatki za avgust 2023 bodo objavljeni 6. oktobra 2023. Začasne podatke o tedenski umrljivosti SURS posreduje mesečno na 
Eurostat.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih o rojenih in umrlih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.