Registracije in začetki stečajev pravnih enot, julij 2023

Stečajev še naprej manj v vseh primerjavah

V primerjavi z junijem se je število registracij in stečajev zmanjšalo.

  • 8. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Število registracij na mesečni ravni nižje, na letni ravni in v primerjavi s povprečjem 2015 pa višje

V primerjavi z junijem je bilo registracij za 5,8 % manj, v primerjavi s prejšnjim julijem in povprečjem 2015 pa več (za 2,5 % in 14,7 %). 

Število stečajev ponovno upadlo na vseh ravneh

Število stečajev se je zmanjšalo na vseh ravneh – v primerjavi z junijem za 9,9 %, v primerjavi s prejšnjim julijem za 18,8 % in v primerjavi s povprečjem 2015 za 22,2 %. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, sprememba v %, Slovenija
RegistracijeZačetki stečajev
jul 2023
jun 2023
jul 2023
jul 2022
jul 2023
Ø 2015
jul 2023
jun 2023
jul 2023
jul 2022
jul 2023
Ø 2015
B–S Industrija, gradbeništvo in storitve-5,82,514,7-9,9-18,8-22,2
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.