Bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov, 2022

Stopnja samooskrbe z medom visoka

Prebivalcu Slovenije je bilo v letu 2022 za prehrano na voljo v povprečju 134 kg sadja, 116 kg žit, 105 kg zelenjave, 87 kg mesa, 72 kg krompirja, 11 kg jajc, 5 kg riža in 1 kg medu. Pri bilanci proizvodnje in potrošnje izbranih vrst oljnic je prišlo do revizije podatkov.

  • 10. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Domača proizvodnja medu in sadja večja

Zaradi ugodnih vremenskih razmer so čebelarji v 2022 pridelali 2.400 ton medu ali 12-krat toliko kot leta 2021 (200 ton). Precej večja je bila tudi proizvodnja sadja, obsegala je 93.000 ton ali skoraj 3-krat toliko kot leto prej (34.000 ton).

Pri medu in sadju stopnji samooskrbe občutno višji kot leto prej

V primerjavi z letom 2021 so bile stopnje samooskrbe višje pri skoraj vseh živalskih bilancah, razen pri jajcih, pri rastlinskih bilancah pa smo dvig zaznali samo pri sadju. Stopnja samooskrbe z mesom se je tako zvišala za 1 odstotno točko (na 86 %) in z medom za 75 odstotnih točk (na 90 %), upadla pa je pri jajcih, in sicer za 3 odstotne točke (na 94 %). Pri rastlinskih bilancah se je stopnja samooskrbe s sadjem dvignila za 15 odstotnih točk (na 29 %), po drugi strani pa je upadla za 8 odstotnih točk pri krompirju (na 36 %), za 4 odstotne točke pri zelenjavi (na 39 %) in za 12 odstotnih točk pri žitih (na 72 %).

Stopnja samooskrbe po rastlinskih kmetijskih proizvodih, koledarsko leto, Slovenija


Stopnja samooskrbe po živalskih kmetijskih proizvodih, koledarsko leto, Slovenija


Razpoložljive količine za prehrano večje pri medu, sadju in krompirju

Prebivalcu Slovenije je bilo v 2022 za prehrano na voljo povprečno 134 kg sadja, 116 kg žit, 105 kg zelenjave, 87 kg mesa, 72 kg krompirja, 11 kg jajc, 5 kg riža in 1 kg medu. V primerjavi z letom 2021 se je povprečna razpoložljiva količina medu za prehrano povečala za 100 %, sadja za 23 % in krompirja za 14 %. Upadla je pri zelenjavi (za 12 %), mesu (za 2 %) in žitih (za 1 %), pri jajcih pa se na letni ravni ni občutneje spremenila.

Razpoložljiva količina za prehrano na prebivalca, koledarsko leto, Slovenija


Pri bilanci proizvodnje in potrošnje izbranih vrst oljnic je prišlo do revizije podatkov v celotni časovni vrsti pri postavkah razpoložljivo/potrošeno in zaloge.

Tabele z najnovejšimi podatki o bilancah kmetijskih proizvodov za koledarsko leto so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Bilanco oljnic uvrščamo pod eksperimentalne statistike, saj vire podatkov še izpopolnjujemo. Prav tako še vedno uvajamo nekatere metodološke spremembe s katerimi se bomo v prihodnje prilagodili na zahteve Uredbe (EU) št. 2022/2379 o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje. Zato tudi v prihodnje pričakujemo nadaljnje revizije podatkov.

Vir preračunov bilanc proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov je Kmetijski inštitut Slovenije.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.