Poslovanje podjetij po dejavnosti, 2. četrtletje 2023

Stroški dela v poslovnih odhodkih tretje četrtletje zapored najvišji v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih

V letošnjem 2. četrtletju so bili stroški dela v poslovnih odhodkih, vrednost kazalnika gospodarnosti poslovanja in dodana vrednost v prihodkih od prodaje najvišji v storitvenih dejavnostih.

  • 7. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Storitvene dejavnosti izstopale pri kazalniku stroški dela v poslovnih odhodkih …

Stroški dela so na skupni ravni dejavnosti po SKD predstavljali 15 % poslovnih odhodkov. Tretje četrtletje zapored so bili najvišji v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kjer je bil ta delež 52-odstoten. V zdravstvu in socialnem varstvu je obsegal 49 %, v drugih dejavnostih pa 41 %.

… pri kazalniku gospodarnosti poslovanja …

Poslovni prihodki so bili na skupni ravni dejavnosti po SKD za 6 % višji od poslovnih odhodkov. Izstopalo je področje dejavnosti poslovanje z nepremičninami, pri katerem je vrednost tega kazalnika znašala 143 %. Sledili sta področji zdravstvo in socialno varstvo (124 %) ter druge dejavnosti (117 %).

… in tudi pri kazalniku dodana vrednost v prihodkih od prodaje

V celotnih prihodkih od prodaje je dodana vrednost na skupni ravni ohranila vrednost iz četrtletja prej (24 %). Na ravni posameznih dejavnosti je bil ta delež znova najvišji v zdravstvu in socialnem varstvu, znašal je 68 %. V drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih je obsegal 62 %, v drugih dejavnostih pa 58 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za tekoče leto se objavljajo enkrat letno, in sicer ob objavi podatkov za 4. četrtletje tekočega leta.

Na poslovanje podjetij v letih 2022 in 2023 vpliva energetska kriza. V izračunu poslovnih prihodkov in dodane vrednosti se upoštevajo tudi subvencije, povezane s poslovnimi učinki. Podjetja vključujejo med te subvencije – v skladu z računovodskimi standardi – tudi državne pomoči zaradi visokih stroškov energije. To je treba upoštevati pri medletni primerjavi podatkov.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.