Cene energentov, 2. četrtletje 2023

Cene zemeljskega plina in električne energije za gospodinjstva nekoliko višje

Zemeljski plin je bil v letošnjem 2. četrtletju za gospodinjske odjemalce dražji za 2 %, za negospodinjske pa cenejši za 28 %. Tudi cene elektrike so bile za prvo skupino odjemalcev višje (za 7 %), za drugo pa nižje (za 4 %).

  • 5. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Zemeljski plin in električna energija za negospodinjske odjemalce cenejša

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce se je v primerjavi s četrtletjem prej zvišala za 2 %, na 0,099 EUR/kWh; cena za negospodinjske odjemalce je po drugi strani upadla, in sicer za 28 %, na 0,060 EUR/kWh (brez DDV).

Cena električne energije za gospodinjske odjemalce je znašala 0,194 EUR/kWh, za negospodinjske pa 0,216 EUR/kWh (brez DDV). Prva je bila za 7 % višja kot v 1. četrtletju, druga pa za 4 % nižja. 

Na cene zemeljskega plina in električne energije so delno vplivali sprejeti ukrepi za omilitev posledic vpliva visokih cen energentov, s katerimi so se začasno znižali ali odpravili nekateri prispevki.


Električna energija za gospodinjstva v lanskem drugem polletju za skoraj tretjino cenejša od povprečja v EU-27 

Mednarodna primerjava cen zemeljskega plina za 2. polletje lani kaže, da je cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce (20–200 GJ ali 5.556–55.556 kWh letne porabe) z vsemi davki znašala 83 % povprečja v celotni EU-27, za negospodinjske odjemalce brez DDV (10.000–100.000 GJ ali 2.777.778–27.777.778 kWh letne porabe) pa 100 % omenjenega povprečja. 

Cena električne energije za gospodinjske odjemalce je z vsemi davki (2.500–5.000 kWh letne porabe) znašala 69 % povprečja v EU-27, za negospodinjske odjemalce brez DDV (500–2.000 MWh letne porabe) pa 94 % povprečja.


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Cene zemeljskega plina, Slovenija in EU-27
Cene zemeljskega plina, Slovenija in EU-27
Cene električne energije, Slovenija in EU-27
Cene električne energije, Slovenija in EU-27
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.