Tuja notranja podjetja, 2021

Podjetja pod tujim nadzorom v Sloveniji gospodarsko zelo pomembna

V letu 2021 so podjetja pod tujim nadzorom ustvarila 27,3 % vse dodane vrednosti in zaposlovala 26,9 % vseh zaposlenih. 

  • 1. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Nabor opazovanih storitvenih dejavnosti razširjen

Z novo evropsko zakonodajo o poslovnih statistikah se je razširil nabor opazovanih dejavnosti. Pri storitvenih dejavnostih so se leta 2021 začela spremljati tudi področja finančnih in zavarovalniških dejavnosti (K), izobraževanja (P), zdravstva in socialnega varstva (Q), kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti (R) ter oddelek druge storitvene dejavnosti (S96).

Med vsemi v 2021 aktivnimi podjetji v Sloveniji, delovalo jih je 185.664, je bilo tujih notranjih podjetij 7.748 oz. 4,2 %. 

Za področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva ter kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti tuji nadzor ni značilen

V na novo opazovanih storitvenih dejavnostih (P, Q, R, S96) je delež tujih notranjih podjetij med vsemi podjetji v omenjenih dejavnostih znašal manj kot odstotek. V teh dejavnostih so podjetja delovala večinoma pod domačim nadzorom z izjemo področja finančne in zavarovalniške dejavnosti (K), kjer je bilo pod tujim nadzorom 6,7 % vseh rezidenčnih podjetij v tej dejavnosti.

Po velikostnem razredu, merjenem s številom zaposlenih in samozaposlenih oseb, bi največji delež na novo opazovanih storitvenih dejavnosti (P, Q, R, S96) spadal v mikro (0–9 oseb) ali majhna podjetja (10–49 oseb). Tudi njihov celotni gospodarski prispevek ni izraziteje vplival na skupne vrednosti tujih notranjih podjetij.

Delež in ekonomski pomen tujih notranjih podjetij med vsemi opazovanimi rezidenčnimi podjetji v Sloveniji narašča z velikostjo podjetij

Če opazujemo podjetja po velikostnih razredih, merjenih s številom zaposlenih in samozaposlenih oseb, je bilo med vsemi mikropodjetji v Sloveniji (tj. podjetji z največ 9 zaposlenih in samozaposlenih oseb) 3,6 % tujih. Delež tujih velikih podjetij med vsemi takimi podjetji v Sloveniji (najmanj 250 zaposlenih in samozaposlenih oseb) je znašal 47,6 %.

Med tujimi notranjimi podjetji sicer močno prevladujejo mikropodjetja. Kljub njihovi številnosti pa ne prispevajo pomembneje k zaposlenosti, prihodku, dodani vrednosti in investicijam. V 2021 je bilo med vsemi tujimi notranjimi podjetji 6.361 oz. 82,1 % mikropodjetij, ustvarila so 7,4 % dodane vrednosti tujih podjetij. Po drugi strani je bilo med vsemi tujimi podjetji le 128 oz. 1,7 % velikih podjetij, ustvarila pa so 57,2 % dodane vrednosti vseh tujih podjetij. Več kot četrtino celotne dodane vrednosti ustvarila podjetja pod tujim nadzorom

Tuja notranja podjetja v Sloveniji so, čeprav jih je bilo razmeroma malo, gospodarsko zelo pomembna. V opazovanem letu so k celotni dodani vrednosti, ustvarjeni v Sloveniji, prispevala več kot četrtino (27,3 %). Prav tako so zaposlovala več kot četrtino (26,9 %) vseh zaposlenih oseb, ustvarila več kot četrtino (27,4 %) investicij in tretjino (32,9 %) vseh prihodkov od prodaje v Sloveniji.

Ekonomsko najpomembnejša tuja notranja podjetja pod nadzorom Nemčije, Avstrije in Švice

Največ tujih notranjih podjetij v Sloveniji, skupno skoraj polovica vseh, je bilo pod nadzorom Italije, Srbije, Ruske federacije, Avstrije in Hrvaške.

Pod nadzorom Nemčije, Avstrije in Švice so delovala podjetja, ki so bila ekonomsko najpomembnejša, saj so ustvarila največ dodane vrednosti (skupno več kot tretjino celotne dodane vrednosti, ustvarjene v Sloveniji). Z vidika zaposlovanja so bila zaradi velikega števila zaposlenih poleg omenjenih držav pomembna še velika podjetja pod nadzorom Hrvaške in Francije.


Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Tuja notranja podjetja in izbrani strukturni kazalniki po velikosti podjetij (zaposlene in samozaposlene osebe), Slovenija, 2021
PodjetjaZaposlene in
samozaposlene osebe
PrihodekDodana vrednostInvesticije
številomio. EUR
Mikro podjetja (0–9 oseb)6.36111.8834.770683224
Majhna podjetja (10–49 oseb)91019.3666.6541.164142
Srednje velika podjetja (50–249 oseb)34937.58610.5442.116439
Velika podjetja (250 ali več oseb)128101.00420.1965.306742
Tuja notranja podjetja skupaj7.748169.83942.1649.2701.547
Tuja notranja podjetja in izbrani strukturni kazalniki po velikosti podjetij (zaposlene in samozaposlene osebe) v vseh podjetjih, Slovenija, 2021
PodjetjaZaposlene in
samozaposlene osebe
PrihodekDodana vrednostInvesticije
% od vseh podjetij
Mikro podjetja (0–9 oseb)3,64,416,18,316,5
Majhna podjetja (10–49 oseb)12,513,926,018,414,1
Srednje velika podjetja (50–249 oseb)24,826,235,228,236,6
Velika podjetja (250 ali več oseb)47,650,347,044,835,6
Tuja notranja podjetja skupaj4,222,632,927,327,4
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z novo evropsko zakonodajo o poslovnih statistikah sta se razširila nabora opazovanih dejavnosti in opazovanih spremenljivk. Pri storitvenih dejavnostih so se leta 2021 začela spremljati tudi področja izobraževanja (P), zdravstva in socialnega varstva (Q), kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti (R) ter oddelek druge storitvene dejavnosti (S96). Po novem se v celoti opazuje tudi področje finančne in zavarovalniške storitve (K).

Zaradi na novo opazovanih dejavnosti v letu 2021 so podatki primerljivi le za ista področja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.