Izvoz in uvoz blaga, julij 2023

Blagovna menjava s tujino upadla

Blagovna menjava je bila nižja pri trgovanju z obema skupinama držav, opazneje pri uvozu iz držav nečlanic EU. Kljub temu je v prvih sedmih mesecih vrednost skupnega izvoza zrasla, medtem ko je skupni uvoz ostal na enaki ravni.

  • 4. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Ključne statistike

Izvoz (4,4 milijarde EUR):

  • V primerjavi s prejšnjim julijem se je zmanjšal v manjši meri kot uvoz, in sicer za 5,0 %.
  • Vrednost pri trgovanju z državami članicami EU je upadla izraziteje (za 7,5 %) kot pri trgovanju z državami nečlanicami EU (za 1,6 %); pri zadnjih je brez poslov oplemenitenja znašala 750,0 milijona EUR oz. za 7,8 % manj.
Uvoz (3,8 milijarde EUR):

  • Izrazito zmanjšal, vrednostno je bil nižji za kar 19,1 %.
  • Najbolj se je znižala vrednost uvoza iz držav nečlanic EU, in sicer za 24,6 %, brez poslov oplemenitenja pa prav tako za več kot 20 %, na 797,3 milijona EUR.
Pokritost uvoza z izvozom je bila 115,9-odstotna. Presežek pri blagovni menjavi s tujino je znašal 0,6 milijarde EUR.

Občutno znižanje julijske vrednosti uvoza pri trgovanju z državami nečlanicami EU je bilo posledica precejšnjega zmanjšanja trgovanja z medicinskimi in farmacevtskimi proizvodi. Upad je bil najopaznejši pri trgovanju s Švico in Rusko federacijo. Kljub temu v trgovanju s to skupino držav pri uvozu najpomembnejša trgovinska partnerica ostaja Švica, sledile so Kitajska, Saudova Arabija, Srbija, Bosna in Hercegovina ter Turčija.

Pri izvozu je bila na prvem mestu prav tako Švica, pomembni trgi so bili še Srbija, Bosna in Hercegovina, Združeno kraljestvo, Ruska federacija in ZDA.

Izvoz blaga v prvih sedmih mesecih večji, uvoz ostal na enaki ravni

V prvih sedmih mesecih je izvoz znašal 32,8 milijarde EUR, uvoz pa 32,5 milijarde EUR. Izvoz je bil za 9,3 % večji kot v istem obdobju lani, medtem ko je uvoz ostal na enaki ravni. Pokritost uvoza z izvozom je bila 101,0-odstotna.

Deleži izvoza po najpomembnejših državah partnericah med nečlanicami EU, Slovenija, julij 2023
Deleži izvoza po najpomembnejših državah partnericah med nečlanicami EU, Slovenija, julij 2023
Deleži uvoza po najpomembnejših državah partnericah med nečlanicami EU, Slovenija, julij 2023
Deleži uvoza po najpomembnejših državah partnericah med nečlanicami EU, Slovenija, julij 2023
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
jul 2023jan–jul 2023jul 2023
jul 2022
jan–jul 2023
jan–jul 2022
1.000 EURsprememba v %
Izvoz4.425.56132.841.237-5,09,3
  EU-272.497.00018.574.025-7,5-0,8
  države nečlanice EU1.928.56114.267.212-1,626,2
Uvoz3.820.01132.518.727-19,10,0
  EU-272.387.33918.777.625-15,4-4,8
  države nečlanice EU1.432.67213.741.102-24,67,5
Trgovinska bilanca605.550322.511--
Pokritost uvoza z izvozom v %115,9101,0--
- ni pojava ali izračun ni smiseln
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2023 so začasni. Ob vsakokratni objavi se lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Končni podatki za leto 2023 bodo objavljeni junija 2024.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.