Energetika, julij 2023

Neto proizvodnja električne energije večja kot v prejšnjem juliju

Proizvodnja električne energije se je julija v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta povečala, medtem ko se je oskrba z energenti zmanjšala.

  • 25. 8. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije na letni ravni večja, uvoz manjši

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.390 GWh in se je v primerjavi z junijem povečala za 3 %, v primerjavi s prejšnjim julijem pa povečala za 36 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 142 % večja, v termoelektrarnah za 11 % večja in v jedrski elektrarni za 4 % večja kot pred enim letom.

Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi porast porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 5 % večja kot pred enim letom.

Uvozili smo 611 GWh, izvozili pa 1.025 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim julijem je bil uvoz za 24 % manjši, izvoz pa za 35 % večji.

Poraba električne energije manjša kot mesec prej

Gospodinjstva so julija porabila 227 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 593 GWh, pri čemer je poraba v področju dejavnosti izobraževanje znašala 11 GWh. Ljubljana je bila edina občina z več kot 10-odstotno porabo električne energije v omenjeni dejavnosti, obsegala je 31 %.

Upad količine oskrbe z energenti na mesečni in letni ravni

Količina oskrbe z energenti se je zmanjšala pri vseh kategorijah, razen pri koksu ter pri rjavem premogu in lignitu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečali za 10 % oziroma za 3 %. Po drugi strani so se zmanjšale količine oskrbe z drugimi naftnimi proizvodi za 20 %, črnim premogom in antracitom za 19 %, dizelskim gorivom za 18 %, zemeljskim plinom za 12 %, utekočinjenim naftnim plinom za 11 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 11 %, motornim bencinom za 6 % in ekstra lahkim kurilnim oljem za 6 %.

V primerjavi s prejšnjim julijem pa so upadle količine oskrbe s črnim premogom in antracitom za 31 %, dizelskim gorivom za 28 %, utekočinjenim naftnim plinom za 23 %, zemeljskim plinom za 3 % in koksom za 2 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Proizvodnja električne energije, Slovenija, junij 2023
Proizvodnja električne energije, Slovenija, junij 2023
Električna energija, Slovenija
jul
2022
jun
2023
jul
2023
jul 2023
jul 2022
jul 2023
jun 2023
GWhsprememba v %
Proizvodnja na pragu – skupaj1.0211.3491.390363
  od tega hidroelektrarne21546752014211
  od tega termoelektrarne27231130111–3
  od tega jedrska elektrarna49049551043
Uvoz809459611–2433
Izvoz7618231.0253525
Razpoložljiva električna energija1.053965941–11–3
Poraba gospodinjstva241222227–62
Poraba poslovni subjekti660607593–10–2
Oskrba z energenti, Slovenija
jul
2022
jun
2023
jul
2023
jul 2023
jul 2022
jul 2023
jun 2023
sprememba v %
Črni premog in antracit (t)401346278–31–19
Koks (t)1.7821.5971.752–210
Rjavi premog in lignit (t)213.077213.121219.38533
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)5.8175.0284.474–23–11
Motorni bencin, neosvinčen (t)43.28848.79045.9846–6
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)2.1082.4152.1602–11
Dizelsko gorivo (t)128.699113.00092.445–28–18
Kurilno olje, ekstra lahko (t)5.20211.47910.841108–6
Drugi naftni proizvodi (t)8.52713.25010.65725–20
Zemeljski plin (1.000 Sm3)45.84850.49444.479–3–12
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnje tri mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.