Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, podrobni podatki, 2021

Novo v podatkovni bazi SiStat: Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo v letu 2021

V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o novonastalih podjetjih, preživelih podjetjih in podjetjih, ki so prenehala poslovati, z vsaj eno zaposleno osebo za leto 2021.

  • 7. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Podatki, predstavljeni v objavi Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, 2021 z dne 20. 7. 2023, so na podrobnejši ravni zdaj na voljo v podatkovni bazi SiStat. Prikazani so po dejavnosti SKD 2008, pravnoorganizacijski obliki in velikosti podjetja z vidika števila zaposlenih.

Podatki, razčlenjeni po kohezijskih in statističnih regijah, bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 28. 9. 2023.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o podjetjih z vsaj eno zaposleno osebo, ki so prenehala poslovati, za leto 2021 so začasni. Končne bomo objavili predvidoma v septembru 2024.

Z novo evropsko zakonodajo o poslovnih statistikah se je spremenil nabor opazovanih dejavnosti. Od leta opazovanja 2021 dalje se spremlja dejavnost holdingov (podrazred 64.200 po SKD 2008), dejavnost članskih organizacij (oddelek 94 po SKD 2008) pa se ne spremlja več. Zaradi na novo opazovanih dejavnosti v letu 2021 podatki niso primerljivi za oddelek 64 dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.