Izobraževanje odraslih, 2022

V formalno in/ali neformalno izobraževanje vključenih 43 % odraslih

V Sloveniji je bilo v izobraževanje (formalno in/ali neformalno) vključenih 43 % odraslih (18–69 let). V tej starostni skupini so se ga ženske vključevale v večji meri (47 %) kot moški (40 %). 

  • 24. 8. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V različne oblike priložnostnega učenja vključenih skoraj tri četrtine odraslih

Vseživljenjsko učenje je bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe kot celote. Poteka lahko v organiziranih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja ali pa kot namensko pridobivanje znanja (priložnostno učenje) ob pomoči družinskih članov, prijateljev ali sodelavcev, z branjem knjig, časopisov, z uporabo interneta, pametnega telefona, z gledanjem televizije, z obiskovanjem muzejskih zbirk ali učnih centrov ipd.

V letu 2022 je bilo v formalno in/ali neformalno izobraževanje vključenih 43 % oseb, starih 18–69 let, ali za 4 odstotne točke manj kot pri izvedbi raziskovanja v 2016. Ženske so se vključevale v večji meri (47 %) kot moški v isti starostni skupini (40 %).

Priložnostno se je učilo skoraj tri četrtine (74 %) teh oseb oz. za 11 odstotnih točk več kot v 2016. Delež je bil pri ženskah (76 %) večji kot pri moških (71 %).

Vključenost v izobraževanje s starostjo upada

Delež odraslih, vključenih v izobraževanje (formalno ali neformalno), se s starostjo zmanjšuje. V starostni skupini 18–24 let se je lani izobraževalo 78 % oseb, med osebami, starimi 25–34 let, pa je bilo takih 46 %. Med tistimi iz starostne skupine 35–49 let je bilo v izobraževanje vključenih 48 % oseb, v starostni skupini 50–64 let jih je bilo 34 %, med 65–69-letniki pa 15 %.

V primerjavi z letom 2016 se je delež vključenih v izobraževanje med mladimi zmanjšal, najbolj v starostni skupini 25–34 let (upad za 10 odstotnih točk). Po drugi strani pa je delež vključenih v formalno ali neformalno izobraževanje med starejšimi od 50 let ostal približno enak.

Udeležba v izobraževanju v veliki meri odvisna od posameznikove dosežene izobrazbe

Med odraslimi, starimi od 18–69 let, z največ osnovnošolsko izobrazbo jih je bilo v formalno in/ali neformalno izobraževanje vključenih 22 % (za 3 odstotne točke več kot v 2016), med osebami s srednješolsko izobrazbo pa 37 % (za 6 odstotnih točk manj). Med osebami z doseženo terciarno izobrazbo je bilo vključenih 64 % (za 5 odstotnih točk manj).

V različne oblike priložnostnega učenja je bilo vključenih 58 % odraslih z največ osnovnošolsko izobrazbo, 70 % tistih z doseženo srednješolsko izobrazbo, med terciarno izobraženimi pa je bilo takih oseb 86 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Delež odraslih, vključenih v formalno in/ali neformalno izobraževanje, po doseženi izobrazbi, Slovenija
Delež odraslih, vključenih v formalno in/ali neformalno izobraževanje, po doseženi izobrazbi, Slovenija
Delež odraslih, vključenih v formalno in/ali neformalno izobraževanje, po starostnih skupinah, Slovenija
Delež odraslih, vključenih v formalno in/ali neformalno izobraževanje, po starostnih skupinah, Slovenija
Delež odraslih (%) v starostni skupini 18–69 let, vključenih v izobraževanje, po spolu, Slovenija, 2022
Vključeni v
formalno
izobraževanje
Vključeni v
neformalno
izobraževanje
Vključeni v
formalno in/ali
neformalno
izobraževanje
Vklljučeni v
priložnostno
učenje
Spol – skupaj8,338,343,273,8
  moški7,235,039,671,3
  ženske9,641,947,176,4
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.