Slovenske potovalne agencije, 2022

Domači izletniki znova opravili več enodnevnih izletov po Sloveniji kot v sosednje države

Število domačih turistov in izletnikov, pa tudi število tujih turistov, ki so potovali s slovenskimi agencijami, je začelo naraščati.

  • 22. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Domači turisti enako kot leto prej manj potovali po Sloveniji in več v tujini

Potovalne agencije so lani organizirale potovanja z najmanj eno prenočitvijo za 488.000 domačih turistov. 18 % ali 87.000 jih je prenočevalo v Sloveniji, 82 % ali 401.000 pa jih je s slovenskimi potovalnimi agencijami potovalo v druge države. 

V letu pred tem je 62 % domačih turistov potovalo v tujino in 38 % po Sloveniji. Delež potovanj v tujino se je tako na letni ravni zvišal za 20 odstotnih točk. 

Najpogostejši cilj potovanj domačih turistov v tujino je bila Hrvaška, sledili so Grčija, Italija in Egipt. Leto prej pa Hrvaška, sledili so Grčija, Egipt, Italija.

Domači turisti, ki so jim potovanja organizirale slovenske potovalne agencije, po državah, v katere so potovali najpogosteje; Slovenija, 2022Več domačih izletnikov na izletih po Sloveniji kot v tujini

Enodnevnih izletov v organizaciji slovenskih potovalnih agencij se je lani udeležilo skupno 665.000 domačih izletnikov; 411.000 teh izletnikov (62 %) se je udeležilo enodnevnih izletov po Sloveniji, okoli 253.000 (38 %) pa enodnevnih izletov v tujino.

Leto prej je bilo na enodnevnih izletih 65.000 domačih izletnikov, od tega 90 % na izletih po Sloveniji, okoli 10 % pa po tujini. 

Ciljna država enodnevnih izletnikov na izletih po tujini je bila lani najpogosteje Hrvaška; sledili sta Avstrija in Italija. Leto prej je bila na prvem mestu Italija, sledili sta Avstrija in Hrvaška.

Domači izletniki, ki so jim enodnevne izlete organizirale slovenske potovalne agencije, po državah, kamor so potovali; Slovenija, 2022


Največ tujih turistov pripeljanih iz Nemčije

Slovenske potovalne agencije so v prejšnjem letu organizirale potovanja za 90.000 tujih turistov, ti so v Sloveniji prenočili povprečno po štirikrat. Največ tujih turistov so pripeljale iz Nemčije; sledili so turisti iz Avstrije in Združenih držav Amerike.

V letu pred tem je v Sloveniji prenočilo 28.000 tujih turistov, od tega je bilo največ turistov prav tako iz Nemčije, sledili so turisti iz Francije in Češke.

Tuji turisti, ki so jim potovanja organizirale slovenske potovalne agencije, po državah, iz katerih so najpogosteje pripotovali; Slovenija, 2022


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.