Plače zaposlenih pri pravnih osebah, junij 2023

Povprečna plača nekoliko nižja od plače za maj

V primerjavi s plačo za maj je bila povprečna bruto plača za junij nominalno nižja za 0,1 %, realno pa za 1,5 %.

  • 22. 8. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Plača na mesečni ravni rahlo nižja, na polletni ravni pa višja

Povprečna bruto plača za junij 2023 je znašala 2.205,81 EUR. Od plače za mesec prej je bila nominalno nižja za 0,1 %, realno pa za 1,5 %. Povprečna neto plača je znašala 1.431,61 EUR in je bila od plače za maj nominalno nižja za 0,2 %, realno pa za 1,6 %.

Povprečna mesečna plača za letošnje 1. polletje je bila višja od plače za 1. polletje lani; v bruto znesku nominalno za 10,2 % (oz. v neto znesku za 10,5 %) in realno za 1,0 % (oz. v neto znesku za 1,3 %).

Plača na polletni ravni višja v obeh sektorjih, javnem in zasebnem

V primerjavi s plačo za maj se je povprečna bruto plača v javnem sektorju zvišala za 1,0 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 2,5 %), v zasebnem sektorju pa znižala za 0,7 %.

V primerjavi s plačo za 1. polletje prejšnjega leta je bila povprečna mesečna bruto plača za 1. polletje letos višja v obeh sektorjih; nominalno v zasebnem sektorju za 10,0 % (oz. realno za 0,8 %), v javnem sektorju pa za 10,4 % (oz. realno za 1,2 %). V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila nominalno višja za 9,8 % (oz. realno za 0,6 %).

Najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro

V primerjavi s plačo za 1. polletje lani se je povprečna mesečna bruto plača za letošnje 1. polletje nominalno zvišala v vseh dejavnostih; najbolj v dejavnosti rudarstvo (nominalno za 17,7 % oz. realno za 7,9 %), najmanj pa v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (nominalno za 7,7 %, realno pa je bila nižja za 1,3 %).

Povprečna bruto plača je bila tako na mesečni kot na polletni ravni najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
jun 2023Ø jan–jun 2023Ø apr–jun 2023jun 2023
maj 2023
jun 2023
jun 2022
Ø jan–jun 2023
Ø jan–jun 2022
EURnominalna stopnja rasti (%)
Bruto2.205,812.177,522.198,56-0,19,910,2
Javni sektor2.568,872.483,912.549,711,011,610,4
  od tega sektor država2.590,092.487,472.558,762,511,39,8
Zasebni sektor2.044,802.041,312.042,59-0,78,910,0
Neto1.431,611.416,391.427,92-0,29,510,5
Javni sektor1.652,811.605,801.643,440,711,010,6
  od tega sektor država1.664,561.608,241.647,932,110,510,1
Zasebni sektor1.333,501.332,181.332,19-0,78,710,4
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.