Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, julij 2023

Izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe, njihova površina za skoraj polovico večja

V juliju je bilo izdanih za 1 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot mesec prej: za stanovanjske 6 % manj, za nestanovanjske pa 9 % več.

  • 18. 8. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Površina načrtovanih stavb večja 

Skupna površina načrtovanih stavb bo merila skoraj 218.000 m2 ali za 41 % več od površine stavb, predvidenih z junija izdanimi gradbenimi dovoljenji. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb je bila večja za 4 %, predvsem zaradi načrtovane gradnje več večstanovanjskih stavb. Načrtovana površina nestanovanjskih stavb je merila skoraj dvakrat toliko kot junija. Večja je bila predvsem zaradi načrtovane gradnje večjih poslovnih in skladiščnih stavb ter stavb splošnega družbenega pomena. 

Več novih stanovanj predvidenih v večstanovanjskih stavbah

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi julija, je bila predvidena gradnja 488 stanovanj; to je za 1 % manj kot mesec prej. V enostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih 213 stanovanj oz. za 12 % manj, v večstanovanjskih stavbah pa 275 ali za 76 % več. 

Polovico vseh stanovanj predvidenih v osrednjeslovenski statistični regiji 

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju, je bilo največ stanovanj predvidenih v osrednjeslovenski statistični regiji: 243 ali polovica vseh. Izmed teh jih je bilo 183 načrtovanih v večstanovanjskih stavbah, 60 pa v enostanovanjskih stavbah. Sledili sta podravska z 78 stanovanji (16 % vseh) in pomurska statistična regija s 45 stanovanji (9 %). V drugih regijah jih je bilo načrtovanih manj, najmanj v obalno-kraški statistični regiji, le eno stanovanje.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Površina stavb, Slovenija1)
Površina stavb, Slovenija<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2023 so začasni.
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, julij 2023
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, julij 2023
1) Preostale statistične regije: goriška, jugovzhodna Slovenija, koroška, obalno-kraška, posavska, primorsko-notranjska in zasavska.
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, julij 2023
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj530217.60548859.504
  stanovanjske stavbe25492.22048859.504
  nestanovanjske stavbe276125.38500
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2023 bodo objavljeni 20. aprila 2024.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.