Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, junij 2023

Vrednost gradbenih del višja na mesečni in letni ravni

Vrednost v juniju 2023 opravljenih gradbenih del je bila za 2,2 % višja od vrednosti del, opravljenih v mesecu prej, in za skoraj četrtino (24,9 %) višja od vrednosti del, opravljenih junija lani.

  • 11. 8. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost opravljenih gradbenih del višja kot mesec prej … 

Na mesečni ravni je bila vrednost v juniju opravljenih gradbenih del višja za 2,2 %. Zvišale so se vrednosti vseh vrst gradbenih del: vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah za 1,5 %, na gradbenih inženirskih objektih za 4,2 % in vrednost specializiranih gradbenih del za 3,1 %. 

… prav tako v primerjavi s prejšnjim junijem … 

Vrednost v juniju opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih leto prej, in sicer za 24,9 %. Na letni ravni so se zvišale vrednosti vseh vrst del: pri stavbah za 12,2 %, pri gradbenih inženirskih objektih za 25,7 % in pri specializiranih gradbenih delih za 47,7 %.

… in tudi v primerjavi s prvo polovico prejšnjega leta 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih šestih mesecih tega leta, je bila za 24,4 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju lani. Zvišale so se vrednosti vseh vrst gradbenih del: pri stavbah za 18,8 %, pri gradbenih inženirskih objektih za 22,6 % in pri specializiranih gradbenih delih za 38,8 %.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
jun 2023
maj 2023 
jun 2023
jun 2022
jan–jun 2023
jan–jun 2022
sprememba v %
Gradbeništvo2,224,924,4
  gradnja stavb1,512,218,8
  gradnja inženirskih objektov4,225,722,6
  specializirana gradbena dela3,1 M47,7 M38,8 M
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. 

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.