Energetika, junij 2023

Neto proizvodnja električne energije večja kot v prejšnjem juniju

Proizvodnja električne energije se je junija v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta povečala, povečala se je tudi oskrba z energenti.

  • 25. 7. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije na letni ravni večja, uvoz manjši

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.355 GWh in se je v primerjavi z majem povečala za 6 %, v primerjavi s prejšnjim junijem pa za 22 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 56 % večja, v termoelektrarnah za 9 % večja in v jedrski elektrarni za 3 % večja kot pred enim letom.

Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi porast porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 3 % večja kot pred enim letom.

Uvozili smo 459 GWh, izvozili pa 823 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim junijem je bil uvoz za 39 % manjši, izvoz pa za 8 % večji.

Poraba električne energije na mesečni ravni manjša

Gospodinjstva so junija porabila 222 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 607 GWh – z 290 GWh je prevladovala predelovalna dejavnost. V primerjavi z mesecem prej se je poraba električne energije v gospodinjstvih zmanjšala (za 12 %), pri poslovnih subjektih pa povečala (za 2 %).

Porast količine oskrbe z energenti na mesečni in letni ravni

V juniju 2023 smo zaznali povečanje oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 185 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 116 %, drugimi naftnimi proizvodi za 30 % in motornim bencinom za 24 %. Nadalje smo zabeležili zmanjšanje oskrbe z ekstra lahkim kurilnim oljem za 25 %, zemeljskim plinom za 14 %, koksom za 8 % in utekočinjenim naftnim plinom za 5 %.

V primerjavi s prejšnjim junijem pa so porastle količine oskrbe z ekstra lahkim kurilnim oljem za 43 %, drugimi naftnimi proizvodi za 39 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 25 %, motornim bencinom za 12 % in zemeljskim plinom za 5 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Proizvodnja električne energije, Slovenija, maj 2023
Proizvodnja električne energije, Slovenija, maj 2023
Električna energija, Slovenija
jun
2022
maj
2023
jun
2023
jun 2023
jun 2022
jun 2023
maj 2023
GWhsprememba v %
Proizvodnja na pragu – skupaj1.1091.2791.355226
  od tega hidroelektrarne30156546956–17
  od tega termoelektrarne2841403119122
  od tega jedrska elektrarna4815164953–4
Uvoz756749459–39–39
Izvoz7629818238–16
Razpoložljiva električna energija1.0891.010971–11–4
Poraba gospodinjstva236251222–6–12
Poraba poslovni subjekti675596607–102
Oskrba z energenti, Slovenija
jun
2022
maj
2023
jun
2023
jun 2023
jun 2022
jun 2023
maj 2023
sprememba v %
Črni premog in antracit (t)500359346–31–4
Koks (t)1.5921.7271.5970–8
Rjavi premog in lignit (t)219.29274.716213.121–3185
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)5.8305.1604.923–16–5
Motorni bencin, neosvinčen (t)43.64339.25848.7901224
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)1.9391.1172.41525116
Dizelsko gorivo (t)155.418111.340113.000–271
Kurilno olje, ekstra lahko (t)8.03015.23411.47943–25
Drugi naftni proizvodi (t)9.56210.18813.2503930
Zemeljski plin (1.000 Sm3)48.28558.92050.4945–14
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnje tri mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.