Muzejska in galerijska dejavnost, 2022

Obiskovalcev muzejev in galerij v primerjavi z 2019 še vedno skoraj za četrtino manj

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije so lani pripravili 786 občasnih in 219 stalnih razstav. Ogledalo si jih je skoraj 2,2 milijona obiskovalcev oz. povprečno 5.900 na dan.

  • 25. 8. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Ključne statistike in primerjava s predepidemičnim letom 2019:

  • muzeji, muzejske zbirke in galerije v Sloveniji so lani pripravili 1.005 razstav ali približno 28 % manj kot v zadnjem letu pred epidemijo, 786 občasnih (30 % manj) in 219 stalnih (25 % manj);
  • vse razstave skupaj si je ogledalo nekaj več kot 2,17 milijona obiskovalcev (22 % manj);
  • obiskovalcev razstav iz tujine je bilo skoraj 571.000 ali približno tretjino manj.


Kulturno bogastvo muzejev in galerij

Omenjene ustanove so v svojih zbirkah hranile okoli 9,2 milijona muzejskih oz. galerijskih predmetov; 57,8 % teh je bilo inventariziranih. Največ, 46,8 %, je bilo vizualnih oz. likovnih predmetov, vključno s fotografijami (samo fotografij pa je bilo med vizualnimi oz. likovnimi predmeti 93,8 %). 
Lani je bilo na novo pridobljenih in odkupljenih več kot 404.000 predmetov in del v skupni ocenjeni vrednosti okoli 2,3 milijona evrov.Prihodki od prodaje vstopnic višji kot leto prej

Muzeji in galerije so pri prodaji vstopnic iztržili 4,3 milijona evrov oz. okrog 450.000 več kot leta 2019. Obiskovalec je za ogled razstave v zadnjih sedmih letih plačal približno enako, povprečno okoli 4 evre. Vendar ni bilo treba vsem plačati vstopnine; po naših podatkih so namreč opazovane kulturne ustanove izdale tudi približno 527.000 brezplačnih vstopnic, le 4 % manj kot v 2019.

So muzeji in galerije enako dostopni tudi oviranim osebam? 

Gibalno oviranim je zagotavljalo povsem urejen dostop do razstavnih in prireditvenih prostorov 32 muzejev, ustanov z muzejskimi zbirkami in galerij, 49 ga je uredilo delno, 16 pa jih takega dostopa doslej še ni zagotovilo. 

Senzorno ovirani lahko do omenjenih ustanov za zdaj dostopajo še v manjšem obsegu: povsem urejen dostop jih je imelo 7, delno urejenega 46, v preostalih 44 pa tega še niso urejali.

Med zunanjimi sodelavci največ študentov

Skupno je v muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah, vključenih v raziskovanje, lani delalo 1.058 zaposlenih in 2.199 zunanjih sodelavcev. Med redno zaposlenimi jih je bila desetina mlajših od 35 let in večina (955) jih je bila zaposlena s polnim delovnim časom. 

Med zunanjimi sodelavci je bilo enako kot v prejšnjih letih največ študentov (33 %), sledili so samozaposleni v kulturi (28 %) ter sodelavci z avtorskimi pogodbami (19 %).  

Kako so se financirali muzeji in galerije?

Skupni prihodki muzejev in galerij za izvajanje dejavnosti so obsegali 63,0 milijona evrov, od tega so največ, 84 %, znašali prihodki iz javnih sredstev. Celotni stroški za izvajanje muzejske in galerijske dejavnosti so bili 62,2 milijona evrov. Za stroške dela, skupaj z izplačili zunanjim sodelavcem, je bilo namenjenih skoraj 59 %, za muzejsko in galerijsko dejavnost pa je bilo porabljenih 33 % sredstev, preostanek je bil namenjen investicijam in poslovanju.

Vpliv epidemije covida-19 minimalen

V 2022 sta bila dva meseca še del obdobja epidemije. Izmed 96 muzejev in galerij nam jih je tako 38 še poročalo, da je bila muzejska oz. galerijska dejavnost zaradi epidemije okrnjena, 58 pa jih je navedlo, da epidemija ni imela vpliva.


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Razstave in obiskovalci, Slovenija
2019202020212022
Razstave (število)1.4068931.0931.005
  občasne1.114755955786
  stalne292137137219
Obiskovalci razstav2.800.899989.3111.295.5482.176.114
  tujci848.775160.583216.794570.685
  otroci in mladina711.883243.266334.631639.220
E-razstave (število)-185123123
  e-obisk-650.605526.132211.951
Razstave na gostovanjih 405211259386
  v Sloveniji322170203303
  v drugih državah članicah EU66354864
  v državah zunaj EU175719
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Muzejski in galerijski predmeti in dela, Slovenija
2019202020212022
Predmeti in dela (število) - skupaj7.970.9698.657.6138.944.0139.172.989
  inventarizirani (%)59575858
Pridobljeni in odkupljeni predmeti (število) - skupaj139.285502.037146.302404.157
Vrednost odkupljenih in pridobljenih predmetov (EUR)2.213.8372.957.8641.516.6972.347.402
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Zaposlene osebe in zunanji sodelavci v muzejih in galerijah, Slovenija
2019202020212022
Zaposlene osebe (število) - skupaj1.0481.0351.0681.058
  s polnim delovnim časom939930980955
  z delovnim časom, krajši od polnega 10910587103
  mlajše od 35 let134120119105
Zunanji sodelavci (število) - skupaj2.0141.6291.8422.199
  samozaposleni v kulturi190231267609
  samostojni podjetniki brez samozaposlenih v kulturi142166180159
  zaposleni prek agencij in v d.o.o.32597042
  študenti684531588731
  prostovoljni, neplačani delavci20214717895
  po podjemni pogodbi196119126142
  po pogodbi o avtorskem delu567376433420
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.