Aktivno in neaktivno prebivalstvo, 2. četrtletje 2023

Stopnja brezposelnosti že tretje četrtletje zapored pod 4 %

V 2. četrtletju letos je bilo v primerjavi z istim obdobjem lani manj brezposelnih in nekoliko več delovno aktivnih. 

  • 28. 8. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Manj brezposelnih kot v istem obdobju lani 

Brezposelnih je bilo 37.000 oseb (za 14,4 % manj kot v istem obdobju prejšnjega leta, delovno aktivnih pa 996.000 oseb (za 1,0 % več). Stopnja brezposelnosti je znašala 3,6 %, stopnja delovne aktivnosti (med starimi 15 ali več let) pa 56,9 %. V primerjavi z 2. četrtletjem lani se je prva znižala za 0,6 odstotne točke, druga pa zvišala za 0,2 odstotne točke.Tabela z najnovejšimi podatki po starostnih skupinah, spolu in kohezijskih regijah je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Stopnja brezposelnosti v drugem četrtletju 3,6-odstotna


V opazovanem obdobju je bilo 37.000 brezposelnih. To je bilo za 2 % manj kot v četrtletju prej. Med njimi je bilo 57 % moških in 43 % žensk. V primerjavi s 1. četrtletjem se je število brezposelnih med moškimi povečalo za 5 %, medtem ko je med ženskami upadlo za desetino.

Stopnja brezposelnosti se od zadnjega četrtletja lani giblje pod 4 %, v opazovanem četrtletju je znašala 3,6 %. To je bilo za 0,2 odstotne točke manj kot v četrtletju prej. Stopnja brezposelnosti med moškimi je znašala 3,8 % (višja za 0,1 odstotne točke), med ženskami pa 3,4 % (upad za 0,5 odstotne točke). V zadnjih desetih letih se je prvič zgodilo, da je bila v drugem četrtletju stopnja brezposelnosti med ženskami nižja kot med moškimi. Sicer pa je bila nižja tudi že v 3. četrtletju 2021. Terciarno izobražena skoraj polovica delovno aktivnih žensk, med moškimi nekaj več kot četrtina

Med 996.000 delovno aktivnimi je bilo 54 % moških in 46 % žensk. V primerjavi s 1. četrtletjem letos je bilo delovno aktivnih za 2 % več. Število se je zvišalo tako med moškimi (za 2 %) kot med ženskami (za 3 %). Tudi stopnja delovne aktivnosti je zrasla za 1,3 odstotne točke, višja je bila tako pri moških (1,2 odstotne točke) kot pri ženskah (1,4 odstotne točke). 

Dve tretjini (63,1 %) delovno aktivnih moških sta imeli dokončano največ srednjo šolo, 27,5 % je bilo terciarno izobraženih, 9,4 % pa jih je imelo zaključeno osnovno šolo ali manj. Pri delovno aktivnih ženskah je bil delež tistih s terciarno izobrazbo višji - 47,0 %, manjši pa je bil delež tistih z doseženo srednješolsko izobrazbo (44,9 %) in z največ osnovnošolsko izobrazbo (8,1 %).Samozaposlenih več, zaposlenih nekoliko manj

Med delovno aktivnimi prebivalci je bilo 84,6 % zaposlenih in 12,8 % samozaposlenih, 2,6 % pa jih je pomagalo na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju. V primerjavi z drugim četrtletjem 2022 se je število samozaposlenih povečalo za 5,7 %, število zaposlenih pa se je zmanjšalo za pol odstotka. 

Tabela z najnovejšimi podatki o prebivalcih glede na aktivnost po spolu in kohezijskih regijah je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prebivalstvo po aktivnosti (v 1.000), Slovenija
Č2 2022Č2 2023
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Prebivalci zasebnih gospodinjstev – skupaj2.0581.0391.0182.0681.0451.023
Aktivni1.0305584721.034561473
   brezposelni4422223721M16M
   delovno aktivni987536450996540457
     samozaposleni12087341279235
     zaposleni847441406843434409
        v delovnem razmerju810425384812422391
        delo prek študentskega servisa259M16M239M14
        druge oblike dela12M7M6M8M4M4M
     pomagajoči družinski člani198M11M2613M13M
Neaktivni710318393718322397
Mlajši od 15 let317163154316163153
Oznaka:
M - manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Nekateri seštevki se ne ujemajo zaradi zaokroževanja.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.