Skupni indeks obsega proizvodnje, september 2023

Obseg proizvodnje večji kot mesec prej

Skupni indeks obsega proizvodnje je bil septembra v mesečni primerjavi večji, po drugi strani pa se je tako na letni ravni kot tudi na ravni prvih devetih mesecev leta zmanjšal.

  • 30. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Na mesečni ravni rast …

Obseg proizvodnje je bil za 3,1 % večji kot mesec prej. Na to je vplivala rast v industriji (za 4,2 %) in gradbeništvu (za 7,4 %).

… na letni ravni pa upad

V primerjavi s prejšnjim septembrom se je obseg proizvodnje zmanjšal za 0,6 %. Upadel je v industriji (za 6,1 %) in trgovini (za 6,6 %), po drugi strani pa se je precej povečal v gradbeništvu (za 32,1 %).

Znižanje tudi na ravni prvih devetih mesecev

V primerjavi z obdobjem med januarjem in septembrom prejšnjega leta je bil obseg proizvodnje manjši za 0,5 %. Na tej ravni smo zaznali rast v gradbeništvu (za 23,4 %) in storitvenih dejavnostih (za 1,6 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Skupni obseg proizvodnje, Slovenija
sep 2023
avg 2023
sep 2023
sep 2022
jan–sep 2023
jan–sep 2022
sprememba v %
Skupaj B–N3,1-0,6-0,5
B–D Industrija4,2-6,1-5,3
F Gradbeništvo7,432,123,4
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil0,1-6,6-4,2
H–N Storitvene dejavnosti0,80,21,6
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za preteklo in tekoče leto so začasni. Z vsako naslednjo objavo se začasni podatki lahko nadomestijo z novimi.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.