Skupni indeks obsega proizvodnje, avgust 2023

Obseg proizvodnje manjši

Skupni indeks obsega proizvodnje se je avgusta zmanjšal tako na mesečni in letni ravni kot tudi na ravni prvih osmih mesecev leta.

  • 30. 10. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Upad na mesečni …

Obseg proizvodnje je bil za 1,4 % manjši kot mesec prej. Znižanje smo zaznali pri industriji (za 1,1 %) in trgovini (za 0,8 %).

… in letni ravni

V primerjavi s prejšnjim avgustom se je obseg proizvodnje zmanjšal za 5,5 %. Najbolj je upadel v industriji (za 12,4 %), po drugi strani pa se je povečal v gradbeništvu (za 19,0 %).

… ter tudi na ravni prvih osmih mesecev

V primerjavi z obdobjem med januarjem in avgustom prejšnjega leta je bil obseg proizvodnje manjši za 0,5 %. Zrasel je v gradbeništvu (za 22,2 %), upadel pa v industriji in trgovini (za 5,1 % oz. za 3,9 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Skupni obseg proizvodnje, Slovenija
avg 2023
jul 2023
avg 2023
avg 2022
jan–avg 2023
jan–avg 2022
sprememba v %
Skupaj B–N-1,4-5,5-0,5
B–D Industrija-1,1-12,4-5,1
F Gradbeništvo1,119,022,2
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil-0,8-6,3-3,9
H–N Storitvene dejavnosti0,0-3,01,5
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za preteklo in tekoče leto so začasni. Z vsako naslednjo objavo se začasni podatki lahko nadomestijo z novimi.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.