Skupni indeks obsega proizvodnje, junij 2023

Obseg proizvodnje manjši kot mesec prej

Junija je obseg proizvodnje na mesečni in letni ravni upadel, na ravni prvih šestih mesecev leta pa se je povečal.

  • 31. 8. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Upad na mesečni …

Obseg proizvodnje je bil za 1,8 % manjši kot mesec prej. Znižanje smo zaznali pri storitvenih dejavnostih (za 2,5 %) in trgovini (za 1,5 %).

… in letni ravni

V primerjavi s prejšnjim junijem se je obseg proizvodnje prav tako zmanjšal za 1,8 %. Na upad so vplivale vse opazovane dejavnosti razen gradbeništva, pri katerem se je obseg izrazito povečal, za skoraj četrtino (za 24,9 %).

Na ravni 1. polletja večji, pri gradbeništvu za četrtino

V primerjavi s prvimi šestimi meseci prejšnjega leta je bil obseg proizvodnje večji za 0,7 %. Tudi na tej ravni smo zaznali rast v gradbeništvu (za 24,4 %), v industriji in trgovini pa upad (za 3,8 % in za 3,3 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Skupni obseg proizvodnje, Slovenija
jun 2023
maj 2023
jun 2023
jun 2022
jan–jun 2023
jan–jun 2022
sprememba v %
Skupaj B–N-1,8-1,80,7
B–D Industrija0,9-2,3-3,8
F Gradbeništvo2,224,924,4
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil-1,5-4,5-3,3
H–N Storitvene dejavnosti-2,5-4,42,5
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za preteklo in tekoče leto so začasni. Z vsako naslednjo objavo se začasni podatki lahko nadomestijo z novimi.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.