Prodaja pesticidov, 2022

Aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih lani najmanj v zadnjem desetletju

Po kategorijah proizvodov je bilo lani v Sloveniji največ aktivnih snovi v prodanih anorganskih fungicidih (402 toni). Sledili so drugi fungicidi in baktericidi (184 ton), drugi herbicidi (100 ton) ter fungicidi na osnovi ftalimidov (112 ton).

  • 15. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Količina aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih na letni ravni za okoli 9 % manjša

Fitofarmacevtska sredstva, prodana v 2022 na območju Slovenije, so vsebovala približno 847 ton aktivnih snovi. To je bilo za približno 9 % manj kot leto pred tem in za približno 14 % manj od petletnega povprečja (988 ton). V zadnjih desetih letih je bila to najmanjša količina aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih.

Količina aktivnih snovi se je v primerjavi z letom prej zmanjšala v petih glavnih skupinah fitofarmacevtskih sredstev, in sicer v skupini fungicidov in baktericidov za okoli 6 %, v skupini herbicidov za okoli 14 %, v skupini insekticidov in akaricidov za okoli 20 %, v skupini moluskicidov za 49 % ter v skupini regulatorjev rasti rastlin za okoli 55 %. V skupini drugih fitofarmacevtskih sredstev (rodenticidi, olja, snovi za sterilizacijo prsti) pa se je prodaja povečala za okoli 60 %.


Aktivnih snovi v fungicidih v skladu z večletnim trendom prodanih največ med vsemi skupinami fitofarmacevtskih sredstev (628 ton)

Skupno je bilo prodanih za okoli 628 ton aktivnih snovi v fungicidih. V največji meri so k njim prispevali anorgansko žveplo (336 ton), fungicidi na osnovi ftalimidov (112 ton) in fungicidi na osnovi bakrovih spojin (37 ton).

Prodanih je bilo tudi za 166 ton aktivnih snovi v herbicidih, od tega največ v skupini herbicidov na osnovi organofosfornih spojin (68 ton). Aktivnih snovi v insekticidih je bilo za 39 ton, največji delež (26 ton) pa je predstavljala skupina herbicidov na osnovi kloroacetanilidov. Moluskicidi (1 tona), regulatorji rasti rastlin (6 ton) in druga fitofarmacevtska sredstva (6 ton) so skupine, ki so predstavljale najmanjši delež prodanih aktivnih snovi.


Tabela z najnovejšimi podatki je v podatkovni bazi SiStat.
Količina aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih, Slovenija
Količina aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih, Slovenija
Prodaja fitofarmacevtskih sredstev po glavnih skupinah, Slovenija
202120222022
2021
kg aktivnih snovistopnja rasti (%)
Skupaj932.291847.506-9,1
  Fungicidi in baktericidi668.982628.724-6,0
  Herbicidi, snovi za uničevanje
  steblovine in mahu
194.567166.640-14,4
  Insekticidi in akaricidi48.72838.794-20,4
  Moluskicidi2.6591.368-48,6
  Regulatorji rasti rastlin13.7726.255-54,6
  Druga fitofarmacevtska sredstva3.5815.72559,9
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.