Slogovnik

Predstavljamo Slogovnik: vodnik za učinkovito komuniciranje o podatkih

Na Statističnem uradu smo razvili spletni Slogovnik. Namenjen je vzpostavljanju enotnega sloga pri objavljanju SURS-ovih podatkov in drugih vsebin z vidika jezika in oblikovanja vizualnih elementov. Poudarek je tudi na prilagoditvah besedil za splet in večji dostopnosti za uporabnike z oviranostmi.

  • 27. 6. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Slogovnik je priročnik, namenjen čim večjemu poenotenju sloga pisanja v naših besedilih in učinkovitemu komuniciranju o podatkih. Ponuja dobre prakse na področju jezika, pisanja za splet in oblikovanja vizualnih elementov.

Zasnovan je bil predvsem za notranjo uporabo na SURS-u, vendar je na voljo tudi preostalim organom javne uprave in vsem zunanjim uporabnikom.

Razdeljen je na tri vsebinske sklope:

  1. Jezik in slog,
  2. Pisanje za splet,
  3. Vizualizacija podatkov.

V vsakem sklopu so zbrana slogovna priporočila ter primeri dobre in manj ustrezne rabe. Na voljo je tudi iskalnik za lažje iskanje po vsebini.

Pri razvoju Slogovnika smo poskrbeli tudi za to, da je čim bolj dostopen uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti. Upamo, da bo koristen vsem, ki želijo izboljšati raven komuniciranja o podatkih.Vljudno vabljeni, da si Slogovnik ogledate ter nam sporočite svoja mnenja in predloge za izboljšave na e-naslov gp.surs@gov.si.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.