Prebivalstvo po naseljih, podrobni podatki, 1. januar 2023

Skoraj polovica naselij ima manj kot 100 prebivalcev

Na začetku leta je bilo najgosteje naseljeno mestno naselje Piran z več kot 5.400 prebivalci na kvadratni kilometer. Naselij brez prebivalcev je bilo 61. Skoraj polovica naselij je imela manj kot 100 prebivalcev.

  • 7. 6. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Največ naselij brez prebivalcev v občini Kočevje

1. januarja 2023 je bilo v Sloveniji 6.035 naselij, od tega jih je bilo 61 brez prebivalcev. Največ slednjih je bilo v občini Kočevje (17), sledila je občina Kostel (7).

Piran ostaja najgosteje naseljeno mestno naselje, veliko naselij je majhnih

Najgosteje naseljeno mestno naselje je bil Piran v istoimenski občini, kjer je na enem kvadratnem kilometru površine živelo povprečno nekaj več kot 5.400 prebivalcev. Če bi hoteli tako na gosto naseliti celotno Slovenijo, bi potrebovali več kot 110 milijonov prebivalcev.

Najredkeje naseljeno naselje, če izvzamemo tista brez prebivalcev, so bile Podstenice v občini Dolenjske Toplice, kjer je na kvadratnem kilometru živelo povprečno manj kot 0,06 prebivalca (ali eden na več kot 16 km2). Če bi bila vsa država poseljena tako redko, bi v njej živelo le nekaj več kot 1.200 prebivalcev.

Četrtina vseh naselij je imela manj kot 50 prebivalcev in skoraj polovica manj kot 100.

Največ prebivalcev je imela Ljubljana v istoimenski občini: v njej je živelo 287.000 ljudi, kar je enako skupnemu številu prebivalcev nekaj več kot 4.000 najmanjših naselij s prebivalci.

Nekaj naselij brez otrok ali starejših

V šestih naseljih, ki so imela po najmanj 30 prebivalcev, ni bilo otrok, tj. prebivalcev, starih manj kot 15 let. Največje med takimi naselji so bili Kančevci v občini Moravske Toplice, ki so imeli 52 prebivalcev, od katerih nihče ni bil mlajši od 15 let.

V enem naselju z najmanj 30 prebivalci ni bil nihče star 65 let ali več. To je bilo naselje Sovinek v občini Semič (43 prebivalcev).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat, dopolnjene so s podatki o stanju na 1. januar 2023.

Prebivalstvo po velikostnih razredih naselij, Slovenija, 1. januar 2023
NaseljaPrebivalstvo
število%število%
Velikostni razredi naselij po številu prebivalcev
Skupaj6.035100,02.116.972100,0
0611,000,0
1–2471511,89.6410,5
25–4985314,131.6151,5
50–991.26621,091.7564,3
100–1991.43623,8203.4389,6
200–4991.11318,4339.39716,0
500–9993545,9242.28211,4
1.000–4.9991963,2375.26617,7
5.000–9.999240,4159.4207,5
10.000–49.999150,2280.87213,3
50.000+20,0383.28518,1
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.