Registracije in začetki stečajev pravnih enot, april 2023

Stečajev na vseh ravneh manj

V aprilu je bilo stečajev na mesečni ravni za več kot četrtino manj, pri registracijah pa ni bilo večjih sprememb. 

  • 6. 6. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število registracij se je na vseh ravneh povečalo – v primerjavi z marcem za 0,8 %, v primerjavi s prejšnjim aprilom za 9,8 % in s povprečjem 2015 za 22,1 %.

Število stečajev je po drugi strani na vseh ravneh upadlo – v primerjavi z marcem za 27,7 %, v primerjavi s prejšnjim aprilom za 5,7 % in s povprečjem 2015 za 24,3 %.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SIStat.
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, sprememba v %, Slovenija
RegistracijeZačetki stečajev
apr 2023
mar 2023
apr 2023
apr 2022
apr 2023
Ø 2015
apr 2023
mar 2023
apr 2023
apr 2022
apr 2023
Ø 2015
B–S Industrija, gradbeništvo in storitve0,89,822,1-27,7-5,7-24,3
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.