Mleko in mlečni izdelki, april 2023

Manj konzumnega mleka, smetane in mleka v prahu

S kmetijskih gospodarstev je bilo aprila odkupljenega za 2,5 % manj kravjega mleka kot pred enim letom. Proizvodnja konzumnega mleka se je ponovno zmanjšala za več kot 2.000 ton. Vseh skupin mlečnih izdelkov razen sira so v mlekarnah proizvedli manj kot v predhodnem mesecu. 

  • 31. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Odkup mleka še vedno nižji kot pred letom dni

S kmetijskih gospodarstev je bilo odkupljenih 49.400 ton kravjega mleka. To je bilo za 2 % manj kot v predhodnem mesecu in za 2,5 % manj kot v prejšnjem aprilu.
 
Na mesečni ravni manjša proizvodnja večine mlečnih izdelkov
 
V slovenskih mlekarnah so v primerjavi z marcem najbolj zmanjšali proizvodnjo mleka v prahu, za skoraj dve tretjini. Manj je bilo tudi masla (za več kot 9 %), smetane (za več kot 7 %), konzumnega mleka in fermentiranih mlečnih izdelkov (obeh skupin za skoraj 5 %). Povečala se je le proizvodnja sira, ki so ga v aprilu proizvedli več kot 3 % več. 

Na letni ravni največji upad pri konzumnem mleku in smetani 

V primerjavi s prejšnjim aprilom so mlekarne proizvedle za okrog 62 % manj mleka v prahu. Količina konzumnega mleka je upadla za več kot 2.000 ton (oz. za več kot 14 %) in smetane za več kot 100 ton (oz. za več kot 11 %). Povečali pa sta se proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov in masla (vsaka za skoraj 3 %) ter sira (za skoraj 1 %). 

V prvi tretjini leta manjša proizvodnja vseh mlečnih izdelkov, razen fermentiranih

V prvih štirih mesecih je bilo proizvedenih za skoraj 2 % več fermentiranih mlečnih izdelkov (265 ton več). Proizvodnja drugih skupin mlečnih izdelkov se je zmanjšala: konzumnega mleka za več kot 6.400 ton, smetane za skoraj 380 ton in sira za skoraj 330 ton. 

V EU marca večji odkup kravjega mleka

Vabimo vas, da obiščete spletno stran »Opazovalnica za trg mleka«. Na njej boste našli podatke o cenah ter proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov v drugih državah članicah. Mlekarne v EU so v prvih treh mesecih odkupile za 0,7 % več kravjega mleka ter povečale proizvodnjo masla za 3 % in smetane za več kot 2 %, konzumnega mleka in sira pa za manj kot 1 %. Odkupna cena mleka v EU se je marca 2023 že tretji mesec zapored občutno znižala in je znašala 0,504 EUR/kg. Po trenutnih ocenah naj bi se znižala tudi v aprilu. 

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
apr
2022
mar
2023
apr
2023
jan–apr
2022
jan–apr
2023
apr 2023
mar 2023
apr 2023
apr 2022
jan–apr 2023
jan–apr 2022
tonestopnja rasti (%)
Skupaj50.62950.39249.380197.475192.538-2,0-2,5-2,5
  slovenske mlekarne35.28633.18532.830139.759127.037-1,1-7,0-9,1
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
apr
2022
mar
2023
apr
2023
jan–apr
2022
jan–apr
2023
apr 2023
mar 2023
apr 2023
apr 2022
jan–apr 2023
jan–apr 2022
%stopnja rasti (%)
Maščoba4,214,264,244,244,27-0,50,70,5
Beljakovine3,393,453,423,433,47-0,90,91,0
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
apr
2022
mar
2023
apr
2023
jan–apr
2022
jan–apr
2023
apr 2023
mar 2023
apr 2023
apr 2022
jan–apr 2023
jan–apr 2022
tonestopnja rasti (%)
Konzumno mleko14.00412.59511.99454.89248.462-4,8-14,4-11,7
Smetana9138708083.5993.224-7,1-11,4-10,4
Fermentirani mlečni izdelki3.8964.1954.00015.12015.385-4,72,71,8
Mleko v prahuzzzzz-65,6-62,1-19,9
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)185210190749699-9,42,9-6,7
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1.3481.3171.3605.3445.0193,20,9-6,1
z statistično zaupno
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2023 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Končni podatki za leto 2023 bodo objavljeni do 14. februarja 2024.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.