Izvoz in uvoz blaga, april 2023

Vrednost blagovne menjave s tujino nižja

V aprilu se je vrednost blagovne menjave znižala pri trgovanju z obema skupinama držav (članicami in nečlanicami EU), vendar nekoliko bolj pri uvozu kot izvozu. Kljub upadu pa so bile aprilske vrednosti izvoza in uvoza še vedno druge najvišje v zadnjih desetih letih.

  • 2. 6. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Ključne statistike

Izvoz (3,9 milijarde EUR) v primerjavi s prejšnjim aprilom:

  • Vrednostno je bil nižji za 5,8 %. 
  • Pri trgovanju z državami nečlanicami EU se je izvoz prvič po septembru 2018 znižal, in sicer za 4,4 %. 
  • V te države je brez poslov oplemenitenja znašal 790 milijonov EUR oz. za 4,5 % več. 

Uvoz (4,1 milijarde EUR) v primerjavi s prejšnjim aprilom:

  • Vrednostno je bil nižji za 12,6 %.
  • Tako kot pri izvozu se je tudi vrednost uvoza iz držav nečlanic EU znižala, in sicer za 8,9 %.
  • Iz te skupine držav je brez poslov oplemenitenja znašal 764 milijonov EUR oz. za 7,0 % manj.

Pri blagovni menjavi z državami članicami EU-27 upad 

Obe vrednosti blagovne menjave z državami članicami sta se v primerjavi z lanskim aprilom znižali, pri izvozu za 6,7 %, pri uvozu pa za 15,2 %.

V tem mesecu je Slovenija največ blaga izvozila v Nemčijo (24 % celotnega izvoza v EU-27). Pomembni trgi so bili še Hrvaška (14 %), Italija (13 %) in Avstrija (10,0 %). Tudi uvozila je največ blaga iz Nemčije (21 % celotnega uvoza iz EU-27), sledile so Italija (17 %), Avstrija (13 %) in Hrvaška (8 %).

Trgovanje s tujino v prvih štirih mesecih večje

V prvih štirih mesecih je izvoz znašal 18,2 milijarde EUR, uvoz pa 18,6 milijarde EUR. To je bilo za 18,2 % oz. 5,2 % več kot v istem obdobju lani. Pokritost uvoza z izvozom je bila 97,9-odstotna.

Izvoz in uvoz blaga po skupinah držav, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po skupinah držav, Slovenija
Deleži izvoza in uvoza po najpomembnejših državah partnericah med članicami EU-27, Slovenija, april 2023
Deleži izvoza in uvoza po najpomembnejših državah partnericah med članicami EU-27, Slovenija, april 2023
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
apr 2023jan–apr 2023apr 2023
apr 2022
jan–apr 2023
jan–apr 2022
1.000 EURsprememba v %
Izvoz3.879.57018.246.886-5,818,2
  EU-272.402.68810.659.515-6,73,9
  države nečlanice EU1.476.8817.587.370-4,446,7
Uvoz4.128.79818.646.717-12,65,2
  EU-272.371.46310.811.515-15,2-2,7
  države nečlanice EU1.757.3357.835.201-8,918,5
Trgovinska bilanca-249.229-399.831--
Pokritost uvoza z izvozom v %9497,9--
- ni pojava ali izračun ni smiseln
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2023 so začasni. Ob vsakokratni objavi se lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Končni podatki za leto 2023 bodo objavljeni junija 2024.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.