Indeksi uvoznih cen, april 2023

Cene uvoženih proizvodov nižje kot prejšnji mesec

Cene uvoženih proizvodov so bile v aprilu za 1,2 % nižje kot v prejšnjem mesecu in za 0,6 % višje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše znižanje cen v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 11,4 %).

  • 30. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na mesečni ravni najopaznejše znižanje cen v oskrbi z električno energijo, plinom in paro

Cene uvoženih proizvodov so bile v aprilu za 1,2 % nižje kot v marcu, pri čemer so bile cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, nižje za 0,9 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja pa za 1,6 %.

Cene energentov so bile nižje za 5,0 %, surovin za 1,9 %, proizvodov za široko porabo za 0,3 %, medtem ko so bile cene proizvodov za investicije nespremenjene.

Najbolj so se znižale cene uvoženih proizvodov v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (11,4 %).

Na letni ravni najdražji premog in lignit

Od aprila 2022 do aprila 2023 so se cene uvoženih proizvodov zvišale za 0,6 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 0,6 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja pa za 0,5 %.

Na letni ravni so se najizraziteje podražili proizvodi s področja rud in kamnin (za 15,8 %), pri tem premog in lignit (za 98,2 %). Izrazito so se pocenili proizvodi iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 43,8 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Stopnje rasti uvoznih cen (%), Slovenija
apr 2023
mar 2023
apr 2023
dec 2022
apr 2023
apr 2022
jan–apr 2023
jan–apr 2022
Skupaj-1,2-2,20,64,9
Evrsko območje-0,9-1,70,64,7
Zunaj evrsko območje-1,6-3,00,55,0
Proizvodi po namenu porabe
Surovine-1,9-2,6-2,74,3
Energenti-5,0-18,4-16,6-6,2
Proizvodi za investicije0,01,98,19,0
Proizvodi za široko porabo-0,3-0,24,25,6
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)
B Rude in kamnine-6,911,915,824,8
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti-1,0-0,91,75,8
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro-11,4-56,3-43,8-37,4
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.