Blaginja, podrobni podatki, 2022

Novo v podatkovni bazi SiStat: Blaginja, podrobni podatki za leto 2022

Podrobnejše in razširjene podatke objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 26. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Podatki, predstavljeni v objavi Blaginja, 2022 dne 14. marca 2023, so na razširjeni in podrobnejši ravni na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Med drugim podatki kažejo, da je na pomoč sorodnikov, prijateljev, znancev, sosedov lani lahko računalo 88 % oseb, ki so živele pod pragom tveganja revščine, in 94 % oseb nad pragom tveganja revščine.

Povprečna ocena zaupanja neznanim ljudem je v prejšnjem letu znašala 4,5 na lestvici od 0 (sploh ne zaupam) do 10 (popolnoma zaupam). Po starostnih skupinah je bila samoocena zaupanja ljudem, ki jih oseba ne pozna, nekoliko višja v starostni skupini 45–54 let (4,8), najnižja pa med mladimi (16–24 let), in sicer 4,2.

METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki iz priložnostnega modula »Blaginja« so bili zbrani v okviru mednarodno primerljivega raziskovanja Življenjski pogoji (EU-SILC), z anketnim vprašalnikom v prvi polovici leta 2022 in iz registrov ter administrativnih virov, ki se večinoma nanašajo na leto 2021.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Izvedbo raziskovanja je sofinancirala Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno avtorjeva in ne odražajo nujno mnenj Evropske unije ali Eurostata. Zanje nista odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki je dodelil finančna sredstva.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.