Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, marec 2023

Prihodek od prodaje storitev nižji kot mesec prej

Prihodek od prodaje storitev je bil marca 2023 za 0,5 % nižji kot mesec prej in za 12,5 % višji kot pred enim letom.

  • 26. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni največji upad v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih

Prihodek od prodaje storitev je bil marca za 0,5 % nižji kot mesec prej. Najbolj se je znižal v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,1 %). Manjši je bil tudi v gostinstvu (za 1,1 %) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,7 %). Višji pa je bil v poslovanju z nepremičninami (za 7,2 %), v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 1,9 %) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,8 %).

Na letni ravni višji v vseh opazovanih skupinah, največja rast v poslovanju z nepremičninami

V primerjavi s prejšnjim marcem je bil prihodek od prodaje storitev višji za 12,5 %. K njegovemu dvigu so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v poslovanju z nepremičninami, in sicer za 29,8 %. V gostinstvu je bil višji za 23,0 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 21,2 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 16,2 %, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 15,2 % ter v dejavnosti promet in skladiščenje za 5,1 %.

V 1. četrtletju letos višji kot v istem obdobju lani

Prihodek od prodaje storitev je bil v 1. četrtletju višji kot v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer za 14,2 %. Najizraziteje se je zvišal v gostinstvu.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Nominalni prihodek v storitvenih dejavnostih, Slovenija
mar 2023
feb 2023
mar 2023
mar 2022
jan–mar 2023
jan–mar 2022
sprememba v %
Skupaj1)-0,512,514,2
H Promet in skladiščenje-0,75,16,6
49 Kopenski promet; cevovodni transport-0,69,311,6
50 Vodni promet8,3-3,25,0
51 Zračni promet-5,7-4,1-19,7
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti-1,0-3,90,5
53 Poštna in kurirska dejavnost2,08,46,4
I Gostinstvo-1,123,032,2
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve-4,022,932,0
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač4,123,732,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti1,915,214,4
58 Založništvo-2,38,69,2
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi-12,716,734,2
60 Radijska in televizijska dejavnost3,111,76,2
61 Telekomunikacijske dejavnosti2,310,27,7
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti4,020,722,3
63 Druge informacijske dejavnosti-0,515,33,4
L Poslovanje z nepremičninami7,229,821,0
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)-3,116,216,7
69 Pravne in računovodske dejavnosti2,620,916,9
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje1,88,95,7
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje2,514,216,3
73 Oglaševanje in raziskovanje trga-7,919,125,5
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti4,049,539,7
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti0,821,223,1
77 Dajanje v najem in zakup18,860,040,1
78 Zaposlovalne dejavnosti-1,45,69,8
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti-0,8100,7116,9
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti-6,1-10,56,4
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice0,09,813,4
81.2 Čiščenje-0,112,413,9
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti7,020,317,6
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.