Udeleženci izobraževanja, ki so končali osnovnošolsko ali srednješolsko izobraževanje, šolsko leto 2021/2022

Srednjo šolo končalo s splošno maturo 40 % dijakov, s poklicno maturo 39 % in z zaključnim izpitom 21 %

V šolskem letu 2021/22 je osnovnošolsko izobraževanje uspešno končalo 20.084 udeležencev, srednješolsko pa 19.311.

  • 26. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Osnovnošolsko izobraževanje uspešno zaključilo 19.946 učencev in 138 odraslih

V šolskem letu 2021/22 je osnovno šolo uspešno končalo 19.946 učencev oz. za skoraj 4 % več kot leto prej. 19.627 učencev je osnovno šolo zaključilo po rednem programu, 319 pa po prilagojenem. Število osnovnošolcev zadnja leta ponovno narašča, zato so tudi generacije, ki zapuščajo osnovnošolske klopi, večje. Generacija učencev, ki je osnovnošolsko izobraževanje končala v šolskem letu 2017/18, je bila najmanjša v samostojni Sloveniji (17.116).

Program osnovne šole za odrasle je v prejšnjem šolskem letu končalo 138 udeležencev (v 2020/21: 158).


Srednješolsko izobraževanje uspešno zaključilo 17.163 dijakov in 2.148 odraslih

Srednjo šolo je končalo 17.163 dijakov ali za 4 % manj kot leto prej. 40 % dijakov je izobraževanje sklenilo z maturo, 39 % s poklicno maturo, 21 % pa z zaključnim izpitom.

Srednje splošno izobraževanje je končalo 5.741 dijakov, med njimi v splošnih in strokovnih gimnazijah 5.648 dijakov, maturitetni tečaj pa je opravilo 93 dijakov. Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje je zaključilo 7.856 dijakov: 6.479 dijakov je končalo srednje strokovno izobraževanje, 1.323 dijakov poklicno tehniško izobraževanje, 54 dijakov pa poklicni tečaj. Srednjo poklicno izobrazbo je pridobilo 3.207 dijakov, nižjo poklicno pa 359.

Podobno kot pri prejšnjih generacijah je tudi v tej največji delež dijakov zaključil šolanje v programih s področij osnovnih in splošnih izobraževalnih aktivnosti (33 %) ter tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva (28 %).


Srednješolsko izobraževanje je končalo tudi 2.148 odraslih. 8 % jih je pridobilo srednjo splošno izobrazbo, 30 % nižjo ali srednjo poklicno ter 62 % srednjo tehniško ali drugo strokovno izobrazbo. Največ teh oseb je pridobilo izobrazbo v programih s področij tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva ter poslovnih in upravnih ved.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.