Energetika, april 2023

Neto proizvodnja električne energije večja kot v prejšnjem aprilu

Proizvodnja električne energije se je aprila v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta povečala, medtem ko se je oskrba z energenti zmanjšala.

  • 25. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije na letni ravni večja, uvoz manjši

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.165 GWh in se je v primerjavi z marcem zmanjšala za 2 %, v primerjavi s prejšnjim aprilom pa povečala za 6 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 27 % večja, v termoelektrarnah za 12 % manjša in v jedrski elektrarni za 1 % večja kot pred enim letom.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi padec porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 12 % manjša kot pred enim letom.

Uvozili smo 741 GWh, izvozili pa 851 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim aprilom je bil uvoz za 3 % manjši, izvoz pa za 16 % večji.

Poraba električne energije na mesečni ravni manjša

Gospodinjstva so aprila porabila 283 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 558 GWh – z 289 GWh je prevladovala predelovalna dejavnost. V primerjavi z mesecem prej se je poraba električne energije v gospodinjstvih zmanjšala za desetino, pri poslovnih subjektih pa za 13 %.

Upad količine oskrbe z energenti na mesečni in letni ravni

Količina oskrbe z energenti se je zmanjšala pri vseh kategorijah, razen pri motornem bencinu ter pri drugih naftnih proizvodih. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečali za 19 % oziroma za 1 %. Po drugi strani so se zmanjšale količine oskrbe s koksom za 35 %, rjavim premogom in lignitom za 28 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 16 %, utekočinjenim naftnim plinom za 16 %, zemeljskim plinom za 12 % ter dizelskim gorivom za 8 %.

V primerjavi s prejšnjim aprilom pa so upadle količine oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 46 %, dizelskim gorivom za 27 %, koksom za 25 %, utekočinjenim naftnim plinom za 13 %, črnim premogom in antracitom za 12 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 10 %, zemeljskim plinom za 4 % in drugimi naftnimi proizvodi za 4 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Proizvodnja električne energije, Slovenija, marec 2023
Proizvodnja električne energije, Slovenija, marec 2023
Električna energija, Slovenija
apr
2022
mar
2023
apr
2023
apr 2023
apr 2022
apr 2023
mar 2023
GWhsprememba v %
Proizvodnja na pragu – skupaj1.0981.1881.1666–2
  od tega hidroelektrarne3003363812713
  od tega termoelektrarne270294238–12–9
  od tega jedrska elektrarna4965185021–3
Uvoz767905741–3–18
Izvoz73188185116–3
Razpoložljiva električna energija1.1041.1761.021–7–13
Poraba gospodinjstva292315283–3–10
Poraba poslovni subjekti607640558–8–13
Oskrba z energenti, Slovenija
apr
2022
mar
2023
apr
2023
apr 2023
apr 2022
apr 2023
mar 2023
sprememba v %
Črni premog in antracit (t)455409399–12–2
Koks (t)1.7982.0581.344–25–35
Rjavi premog in lignit (t)288.269216.655156.930–46–28
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)6.5536.8055.732–13–16
Motorni bencin, neosvinčen (t)35.35435.09141.7091819
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)1.4361.3201.299–10–2
Dizelsko gorivo (t)163.187129.995119.639–27–8
Kurilno olje, ekstra lahko (t)12.03716.70513.95816–16
Drugi naftni proizvodi (t)7.4017.0247.070–41
Zemeljski plin (1.000 Sm3)72.13478.41869.299–4–12
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnje tri mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.