Imena in priimki, rojstni dnevi, 1. januar 2023

Raznolikost imen in priimkov se povečuje

Prebivalci Slovenije imamo več kot 61.000 različnih imen. 70 % imen je unikatnih, 26 imen pa se pojavi najmanj 10.000-krat. Najpogostejši ostajata Franc in Marija, a izgubljata prednost pred preostalimi.

  • 25. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Večina imen je unikatnih

Na začetku tega leta smo imeli prebivalci Slovenije 61.040 imen (695 več kot leto prej). Če bi bilo z vsakim izmed njih poimenovano enako število prebivalcev, bi se vsako ponovilo 35-krat. V resnici pa je 70 % vseh imen unikatnih in le 26 imen (18 moških in 8 ženskih) se med prebivalci Slovenije pojavi najmanj 10.000-krat. 

S seznama 10 najpogostejših ženskih imen sta v zadnjem desetletju izginili Jožefa (v 2023: 31. mesto) in Barbara (11. mesto), nanj pa sta se uvrstili Eva in Andreja. Pri moških na tem seznamu ni več imen Marjan in Peter, nadomestila sta ju Luka in Matej.

Staranje Francev in Marij

Najpogostejše žensko ime je še vedno Marija (46.298), sledi Ana (23.021). Število prebivalk s tema imenoma se je v zadnjih desetih letih zmanjšalo za 17.788 oziroma 4.657. Tako je več kot četrtina Marij starejših od 80 let. Tudi najpogostejše moško ime je še vedno Franc (19.793), čeprav je število prebivalcev s tem imenom za 7.616 manjše kot pred desetletjem. Tako kot Marije so tudi Franci v povprečju vse starejši; le 5 % Francev in 5 % Marij je mlajših od 50 let.

Med 100 najpogostejšimi ženskimi imeni sta v povprečju najmlajši Mia (9,4 leta) in Zoja (10,1 leta), med moškimi pa Lan (10,4 leta) in Maj (11,9 leta). Po drugi strani pa so med najstarejšimi na tem seznamu Frančiška (78 let) in Štefanija (77,3 leta) ter Jožef (71 let) in Franc (69,3 leta). 

V porazdelitvi desetih najpogostejših imen je med spoloma precejšnja razlika, saj pri ženskih po številu izstopata Marija in Ana, pri moških pa opazno ne izstopa nobeno. 

Če teh deset imen primerjamo po obdobjih rojstva, opazimo, da postajajo vse krajša. Najpogostejša imena prebivalcev, rojenih pred letom 1941, so tako pri ženskah (6,7 črke) kot moških (5,4 črke) v povprečju opazno daljša kot pri rojenih v zadnjih 12 letih (3,8 črke pri ženskah in 3,9 črke pri moških). Razvidno je tudi, da so v obdobju 2001–2010 najpogostejša ženska imena postala krajša od najpogostejših moških.
 

Več kot polovica vseh imen je bila sestavljena iz dveh ali več imen, zapisanih ločeno, s presledkom ali z vezajem. Najpogostejše tako žensko ime je Ana Marija (1.043), moško pa Žan Luka (155).

Število različnih priimkov narašča predvsem zaradi sestavljenih priimkov

Število različnih priimkov se je od lani povečalo za 5.000 (na 135.000). Najpogostejša sta še vedno Novak (10.719) in Horvat (9.255). Z 78 % priimkov se identificira po manj kot pet prebivalcev Slovenije, 60 % vseh priimkov pa se pojavi samo po enkrat; to so večinoma sestavljeni priimki (kombinacija dveh priimkov), najpogosteje jih imajo poročene ženske, v manjši meri pa tudi otroci, rojeni neporočenim staršem. Čeprav osebe s sestavljenimi priimki predstavljajo manj kot 4 % prebivalstva Slovenije, ti priimki pomenijo kar polovico vseh priimkov.

Interaktivna aplikacija Imena in rojstni dnevi osvežena

V aplikaciji Imena in rojstni dnevi boste odkrili še več drugih zanimivih podatkov o imenih in priimkih prebivalcev Slovenije ter o njihovih rojstnih dneh. Aplikacija je od danes osvežena s podatki na 1. januar 2023. Podatki o imenih in priimkih prebivalcev Slovenije ter o imenih novorojenih otrok, ki se nanašajo na pretekla leta, pa so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Najpogostejša osebna imena prebivalcev, Slovenija, 1. januar 2023
MoškiŽenskePrebivalci
Vrstni redimeštevilopovprečna starostimeštevilopovprečna starostpriimekštevilo
1Franc19.79369,3Marija46.29871,9Novak10.719
2Janez18.51362,4Ana23.02153,3Horvat9.255
3Marko17.23643,7Maja13.67635,2Kovačič5.461
4Andrej16.30949,3Irena11.75757,7Krajnc5.328
5Ivan15.15365,4Mojca11.23347,2Zupančič4.878
6Anton14.76267,1Nina10.57030,1Kovač4.550
7Luka13.84022,1Mateja10.28743,3Potočnik4.545
8Jože12.89260,6Nataša10.04647,1Mlakar3.891
9Jožef12.41071Eva9.36722,3Vidmar3.796
10Matej11.90735,5Andreja9.21547,6Kos3.721
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.