Projekcije prebivalstva EUROPOP2023 za Slovenijo

EUROPOP2023: projekcije za prihodnja desetletja predvidevajo nadaljnje staranje prebivalstva

Po rezultatih projekcij EUROPOP2023, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice EU ter Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1.951.000 prebivalcev.

  • 24. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kaj naj bi se dogajalo s prebivalstvom Slovenije v prihodnjih desetletjih?

Število prebivalcev Slovenije naj bi naraščalo do približno leta 2026 (na nekaj več kot 2.121.000), nato pa počasi upadalo. Slovenija naj bi 1. januarja 2100 imela 1.951.000 prebivalcev ali 7 % manj kot v začetnem letu teh projekcij, tj. v 2022.

Predvidevajo, da se bo leta 2100 v Slovenijo priselilo 5.600 prebivalcev več, kot se jih bo iz nje odselilo. To je približno dve tretjini manj, kot je po začasnih podatkih znašal selitveni prirast Slovenije s tujino leta 2022.

V prihodnosti naj bi se celotna stopnja rodnosti v Sloveniji večinoma enakomerno dvigala in leta 2100 dosegla vrednost 1,72. Podaljšala naj bi se tudi pričakovana življenjska doba ob rojstvu: dečki, rojeni v Sloveniji leta 2100, naj bi živeli 89 let, deklice pa 93 let.

Kljub predvideni višji rodnosti prebivalstvo Slovenije čedalje starejše

V prihodnjih desetletjih naj bi se pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Lani so starejši (tj. prebivalci, stari 65 let ali več) predstavljali nekaj več kot 21 % prebivalstva, leta 2100 pa naj bil bilo v tej starostni skupini več kot 32 % prebivalcev Slovenije.

Delež otrok (tj. prebivalcev, mlajših od 15 let) se bo predvidoma nekaj let še večinoma zmanjševal in leta 2037 dosegel najnižjo vrednost (okrog 12,5 %). Leta 2100 naj bi bilo otrok med prebivalci 13,0 %.

Podatki

Glavne predpostavke in rezultate projekcij EUROPOP2023 za Slovenijo objavljamo v podatkovni bazi SiStat. Podrobnejši podatki (tudi za druge države, vključene v projekcije) so na voljo v Eurostatovi podatkovni bazi.

Demografska bilanca in izbrani kazalniki, EUROPOP2023, Slovenija
202520302040205020602070208020902100
Prebivalci, 1. januar2.120.7702.118.8062.109.8582.094.0232.049.8572.002.1451.974.0161.960.4891.950.820
Živorojeni17.21316.66218.55317.79316.38717.10917.06316.30416.545
Umrli22.78123.70926.00027.41827.34327.02925.08022.91323.296
Selitveni prirast5.8816.1386.7356.3685.7706.0086.1995.6545.565
Prebivalci (%)
  stari 0 – 14 let14,613,412,613,513,112,813,413,313
  stari 15 – 64 let63,262,46056,3565755,554,754,9
  stari 65 ali več let22,324,327,430,230,930,231,131,932,1
  stari 80 ali več let5,96,59,210,912,613,81313,615,4
Celotna stopnja rodnosti1,61,621,651,671,681,691,71,711,72
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu - moški79,18081,783,284,68687,288,389,4
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu - ženske8585,78788,289,490,591,592,493,3
Vir: Eurostat
METODOLOŠKO OPOZORILO
Projekcije prebivalstva so poskus napovedi prihodnjega demografskega razvoja na nekem območju. Ker so sestavljene iz vrste pogosto zelo negotovih predpostavk, so le eden izmed mogočih scenarijev za prihodnost.

Predstavljene projekcije prebivalstva temeljijo na predpostavkah o rodnosti, umrljivosti in meddržavnih selitvah. V projekcije prebivalstva ni mogoče zajeti kratkoročnih sprememb demografskih komponent in v celoti prav tako ni mogoče zajeti vseh morebitnih demografskih posledic burnih dogajanj zadnjih let (kot so izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, pandemija covida-19 in vojna v Ukrajini).

Tudi tokratne projekcije prebivalstva predpostavljajo delno konvergenco. Ta predvideva, da se bodo socioekonomske razlike med državami, vključenimi v pripravo projekcij, v daljšem obdobju zmanjšale. To pomeni, da si bodo vse države po demografskih značilnostih sčasoma čedalje bolj podobne.
 
Projekcije prebivalstva EUROPOP2023 so rezultat dela evropskega statističnega urada (Eurostata). SURS objavlja rezultate projekcij EUROPOP2023 za Slovenijo kot uradne projekcije države. Projekcije prebivalstva, ki jih za druge države objavlja Eurostat, se lahko razlikujejo od uradnih nacionalnih projekcij teh držav.
 
Projekcije EUROPOP2023 so bile prvič objavljene marca 2023; od tod tudi naslov dokumenta EUROPOP2023.

Metapodatki in podrobnejša pojasnila so v angleškem jeziku na voljo na Eurostatovi spletni strani.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.