Vpis študentov v višješolsko in visokošolsko izobraževanje, študijsko leto 2022/2023

V terciarno izobraževanje vpisanih manj študentov kot leto prej

V terciarno izobraževanje se je vpisalo približno 1.700 študentov manj kot v študijskem letu 2021/22.

  • 23. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V terciarnem izobraževanju približno 80.000 študentov

V študijskem letu 2022/23 je bilo v terciarno izobraževanje v Sloveniji vpisanih 79.987 študentov ali za 2,1 % manj kot v prejšnjem. 

V visokošolsko izobraževanje je bilo vpisanih za 1,5 % manj študentov (70.000), v višje strokovno izobraževanje pa za 5,9 % manj (9.987).

63,3 % visokošolskih študentov je bilo vpisanih v študijske programe 1. stopnje (21.731 v strokovne, 22.553 v univerzitetne), 31,7 % v magistrske programe (4.654 v enovite, 17.591 po končani 1. stopnji), 5 % pa v doktorske programe.

Podobno kot v prejšnjih študijskih letih je bilo med študenti terciarnega izobraževanja več žensk in več rednih študentov.

Več študentov informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

V primerjavi s prejšnjim študijskim letom se je število vpisanih študentov najbolj izrazito zmanjšalo na področju Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (6,0 %), najbolj povečalo pa na področju Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (2,8 %).

Število vpisanih študentov se je povečalo še na področjih Poslovne in upravne vede, pravo ter Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), na vseh preostalih pa se je njihovo število zmanjšalo.

Tako kot v prejšnjem študijskem letu se je največji delež študentov vpisal v študijske programe s področja Poslovne in upravne vede, pravo (20 %), sledili sta področji Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (17 %) ter Zdravstvo in socialna varnost (15 %). Najmanjši delež študentov pa je bil vpisan v programe s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (3 %).13.000 novincev v visokošolskem izobraževanju

V terciarno izobraževanje je s prvim vpisom v 1. letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študija v študijskem letu 2022/23 vstopilo 12.955 študentov.

Nekaj manj kot tri četrtine jih je v letu prvega vpisa dopolnilo 19 let, petina od 20 do 24 let, 7,2 % 25 let ali več, 1,8 % pa manj kot 19 let.

49 % se jih je vpisalo v visokošolski univerzitetni študij, 45 % v visokošolski strokovni študij, 6 % pa v enovit magistrski študij. 

Tudi med novinci je bilo več žensk (58 %) in več rednih študentov (84 %).

Delež tujih študentov narašča 

V študijskem letu 2022/23 je bilo na študiju v Sloveniji vpisanih več tujih študentov kot leto prej.

Glede na državo državljanstva jih je bilo 9.426 (10,2 % več kot leto prej), glede na državo stalnega prebivališča 8.499 (9,9 % več), upoštevajoč državo, v kateri so pridobili srednješolsko izobrazbo, pa 8.617 (9,9 % več).

Tuji študenti so prihajali iz več kot 120 različnih držav, a le iz štirih je bilo na študiju v Sloveniji vpisanih (ne glede na merilo države) po več kot 1.000 študentov – iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Severne Makedonije in Srbije.Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Študenti terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja, Slovenija, študijsko leto 2022/23
SkupajŽenskeRedni
študenti
število%
Skupaj79.98757,775,0
Višje strokovno izobraževanje9.98738,451,8
Visokošolsko izobraževanje70.00060,591,4
  visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) 21.73157,060,4
  visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) 22.55361,296,1
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – enovito4.65473,099,7
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – po končani 1. bolonjski stopnji 17.59161,883,9
  doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja) 3.47154,517,3
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.