Zakol živine v klavnicah, marec 2023

Pridobljenega več mesa kot mesec prej

V slovenskih klavnicah so marca zaklali približno 3.802.000 kljunov perutnine, 18.000 prašičev in 11.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.500 ton perutninskega, 1.700 ton prašičjega in 3.100 ton govejega mesa.

  • 30. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni porast pri vseh vrstah domačih živali

V primerjavi s februarjem se je zakol ovc povečal za okoli 180 % (za okoli 1.000 živali), goved za približno 24 % (za okoli 2.000 živali), konj za okoli 20 % (za približno 10 živali), perutnine za približno 18 % (za okoli 573.000 živali) in prašičev za približno 15 % (za okoli 2.000 živali).

Masa trupov zaklanih ovc je bila večja za približno 143 % (približno 11 ton več), goved za okoli 24 % (približno 603 tone več), prašičev za okoli 14 % (približno 218 ton več), konj za okoli 12 % (približno 2 toni več) in perutnine za okoli 8 % (približno 488 ton več).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Na letni ravni zaklanih ovc in perutnine več, število drugih vrst živali pa manjše

V primerjavi s prejšnjim marcem se je v slovenskih klavnicah povečal zakol ovc (za približno 88 %) in perutnine (za okoli 6 %), zmanjšalo pa se je število zaklanih prašičev (za okoli 13 %), konj (za približno 7 %) in goved (za okoli 5 %).

Masa trupov zaklanih ovc se je povečala za približno 71 %, masa trupov zaklane perutnine pa je ostala na ravni marca lani, vendar s pozitivnim trendom. Po drugi strani so upadle mase trupov zaklanih prašičev (za okoli 15 %), konj (za približno 10 %) in goved (za približno 6 %).


Zaklanih je bilo tudi 9 uvoženih goved; masa trupov teh živali je znašala približno 2 toni. Živali so bile uvožene iz Hrvaške in Italije. Zakola uvoženih prašičev ali perutnine nismo zaznali.
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, marec 2023
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji8316196,95
Govedo10.6643.126293,12
Prašiči18.1901.73395,28
Ovce1.5791912,11
Koze16119,29
Kunci28701,30
Perutnina3.802.0856.5081,71
Stopnja rasti (%) števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
mar 2023
feb 2023
mar 2023
mar 2022
številomasaštevilomasa
Konji20,311,7-6,7-10,3
Govedo23,923,9-5,1-6,4
Prašiči14,714,4-12,6-14,5
Ovce179,5142,787,570,6
Perutnina17,78,16,40,1
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2023 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Končni podatki za leto 2023 bodo objavljeni do konca februarja 2024.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.