Delovno aktivno prebivalstvo, marec 2023

Višanje števila in povprečne starosti oseb ob prvi zaposlitvi na območju Slovenije

Število delovno aktivnih oseb se je na mesečni ravni povečalo na okoli 931.400. Povečanje je bilo znova najizrazitejše v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. V teh dveh dejavnostih je delo našla skoraj polovica delovno aktivnih oseb, ki so se v letu 2022 prvič zaposlile na območju Slovenije.

  • 16. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Ključne statistike:

  • 0,3 % več delovno aktivnih oseb na mesečni ravni in 1,8 % več na letni ravni;
  • na mesečni ravni 0,3 % več zaposlenih in 0,4 % samozaposlenih;
  • lani se je na območju Slovenije prvič zaposlilo približno 46.000 delovno aktivnih oseb, ob zaposlitvi so bili v povprečju stari 29,1 leta.

Povečanje števila delovno aktivnih oseb

V marcu je bilo približno 931.400 delovno aktivnih oseb, od tega nekaj več kot 832.000 zaposlenih in približno 99.400 samozaposlenih. V primerjavi s prejšnjim mesecem je bilo število delovno aktivnih večje za okoli 2.600 oseb oziroma za 0,3 %. Število zaposlenih se je povečalo za nekaj več kot 2.100 oseb ali za 0,3 %, število samozaposlenih pa za nekaj več kot 400 ali za 0,4 %. Število delovno aktivnih je bilo večje tudi v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta, in sicer za 1,8 %. Število zaposlenih se je povečalo za 1,7 %, samozaposlenih pa za 2,6 %.

Na mesečni ravni se je povečalo tako število delovno aktivnih moških kot tudi žensk, obojih za 0,3 %. Marca je bilo tako približno 512.200 delovno aktivnih moških in okoli 419.200 žensk. Na letni ravni se je število delovno aktivnih moških povečalo za 1,9 %, število žensk pa za 1,6 %.

Rast v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu

Število delovno aktivnih se je v primerjavi s preteklim mesecem najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih, in sicer za okoli 600 oseb (ali za 0,3 %), ter v gradbeništvu, in sicer za nekaj več kot 400 oseb (ali za 0,6 %). V primerjavi z istim obdobjem lani se je število delovno aktivnih v predelovalnih dejavnostih povečalo za 1,1 %, v gradbeništvu pa za 5,9 %.

Na mesečni ravni se je število delovno aktivnih najbolj zmanjšalo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer za okoli 150 oseb oziroma za 0,4 %. Na letni ravni pa je bil upad najizrazitejši v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, in sicer se je število delovno aktivnih zmanjšalo za skoraj 500 oseb ali za 2,0 %.

Prvi vstop na trg dela običajno s pogodbo za določen čas

V letu 2022 je bilo nekaj manj kot 46.000 delovno aktivnih oseb, ki so se v opazovanem letu prvič zaposlile na območju Slovenije. Največ oseb je zaposlitev našlo v predelovalnih dejavnostih (okoli 10.700 ali 23,2 %) in v gradbeništvu (približno 10.200 ali 22,1 %), najmanj pa v dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo (0,1 %). Nekaj več kot 2.000 oseb je prvič vstopilo na trg dela v obliki samozaposlitve. Med približno 44.000 zaposlenimi jih je več kot tri četrtine imelo prvo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za določen čas.

Povprečna starost oseb ob prvi zaposlitvi na območju Slovenije se zvišuje

Največ delovno aktivnih oseb, ki so se v letu 2022 prvič zaposlile na območju Slovenije, je bilo v starostni skupini 20–24 let, in sicer približno 15.200 ali 33,0 %, najmanj pa v starostni skupini 65 let in več (približno 40 oseb oziroma 0,1 %). Povprečna starost teh oseb je bila 29,1 leta, kar je več kot leta 2012, ko je bila povprečna starost oseb ob prvi zaposlitvi na območju Slovenije 27,8 leta.

Z vidika skupine državljanstva je bilo lani med osebami, ki so se prvič zaposlile na območju Slovenije, okoli 18.700 ali 40,6 % delovno aktivnih oseb državljanov Slovenije. Njihova povprečna starost je bila 24,3 leta. Večina, 65,6 % (približno 12.300), jih je imela srednješolsko izobrazbo, 28,5 % (približno 5.300) višje- ali visokošolsko izobrazbo, 5,9 % (nekaj manj kot 1.100) pa osnovnošolsko izobrazbo ali manj. Tujih delovno aktivnih državljanov, ki so se lani prvič zaposlili na območju Slovenije, je bilo okoli 27.300 oziroma 59,4 %. Ti so bili ob zaposlitvi v povprečju stari 32,5 leta. Večina (55,0 % ali približno 15.000 oseb) jih je imela srednješolsko izobrazbo, sledili so tisti z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (36,4 % ali približno 9.900 oseb), nekaj več kot 2.300 ali 8,6 % pa jih je je imelo višje- ali visokošolsko izobrazbo. Tuji delovno aktivni državljani, ki so se lani prvič zaposlili na območju Slovenije, so prihajali iz 115 različnih držav, največ (približno 11.000 oseb ali 40,4 %) iz Bosne in Hercegovine.

V primerjavi z letom 2012 se je delež delovno aktivnih tujih državljanov, ki so se prvič zaposlili na območju Slovenije, v letu 2022 povečal. Pred desetimi leti je bilo namreč med nekaj manj kot 25.000 delovno aktivnimi osebami, ki so se takrat prvič zaposlili na območju Slovenije, približno 7.100 tujih državljanov (28,4 %) in okoli 17.900 državljanov Slovenije (71,6 %). Tuji državljani so bili v povprečju stari 34,6 leta, državljani Slovenije pa 25,1 leta.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečna starost delovno aktivnih oseb po spolu, prva zaposlitev v opazovanem letu na območju Slovenije
Povprečna starost delovno aktivnih oseb po spolu, prva zaposlitev v opazovanem letu na območju Slovenije
Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
mar 2023 mar 2023 
feb 2023
mar 2023
mar 2022
številostopnja rasti (%)
Delovno aktivno prebivalstvo931.4490,31,8
Zaposlene osebe832.0400,31,7
   pri pravnih osebah783.9970,21,7
   pri fizičnih osebah48.0430,90,4
Samozaposlene osebe99.4090,42,6
   samostojni podjetniki posamezniki73.6110,64,5
   osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.1870,0–2,5
   kmetje19.6110,0–2,5
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.