Popis vrtnarstva, 2022

Tržni pridelavi zelenjadnic lani namenjene nekoliko manj površine kot v 2019

Lani se je s tržnim vrtnarstvom (poleg pridelave zelenjadnic še drugi vrtnarski pridelki) ukvarjalo nekoliko manj pridelovalcev (za 2 %) na manjši skupni površini (za 10 %).

  • 19. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Večina površin, namenjenih tržni vrtnarski pridelavi, na prostem

V triletnem raziskovanju Popis tržnega vrtnarstva zbiramo podatke o tržni pridelavi jagod, zelenjadnic, cvetja in okrasnih rastlin, sadik zelenjadnic, jagod in poljščin, semen krmnih rastlin in zelenjadnic ter zelišč, dišavnic in zdravilnih rastlin.

V primerjavi z zadnjim popisom iz leta 2019 smo ugotovili odstopanja pri obsegu skupne pridelave in tudi med posameznimi kategorijami. Skupna površina njiv, namenjena tržni pridelavi naštetih kategorij, se je zmanjšala za desetino (10 %), število pridelovalcev pa je ostalo približno enako (za 2 % manjše). V povprečju je posamezni tržni pridelovalec obdeloval okoli 1,5 hektarja površin (2019: 1,6 hektarja). Manj kot 10 % skupne pridelave je potekalo v zaščitenih prostorih, skupaj okoli 230 hektarjev.

Nekoliko spremenjena struktura posevkov v primerjavi z 2019


Površina jagod se je povečala za 11 %, na skupno 121 hektarjev, za 8 % se je dvignilo tudi število pridelovalcev. Zelenjavo so pridelovali na za 10 % manjši površini njiv, skupaj na 2.536 hektarjih, število pridelovalcev je ostalo skoraj nespremenjeno. Površina za pridelavo cvetja in okrasnih rastlin (kamor spadajo tudi okrasne drevesnice) se je zmanjšala za skoraj 20 %, na skupno 78 hektarjev. Pri semenih krmnih rastlin in zelenjadnic smo zaznali upad za 30 %, skupno so jih pridelovali na okoli 200 hektarjih. Zelišča dišavnice in zdravilne rastline so obsegali skupno 175 hektarjev (rast za 35 %). Površina za pridelavo sadik zelenjadnic, jagod in poljščin je ostala na ravni iz 2019.
Tržno vrtnarstvo, Slovenija
Osnovna površinaKmetijska gospodarstva
haindeksšteviloindeks
201920222022
2019
201920222022
2019
Skupaj3.488,03.147,690,22.1552.12098,4
  jagode108,3120,7111,4289312108,0
  zelenjadnice2.825,52.536,389,81.5841.57099,1
  cvetje in okrasne rastline96,578,381,125019477,6
  sadike zelenjadnic, jagod in poljščin35,035,4101,118313774,9
  semena krmnih rastlin in zelenjadnic293,6202,569,0322165,6
  zelišča, dišavnice in zdravilne rastline129,1174,5135,235634998,0Največ površin še vedno namenjenih zelenjadnicam

Zelenjadnice so pridelovali na 2.536 hektarjih površin njiv, kar predstavlja okoli 81 % vseh površin, namenjenih tržnemu vrtnarstvu. Vsak tržni pridelovalec zelenjave je to gojil na povprečno 1,6 hektarja veliki površini. Ker se je ista površina zaradi zaporednih setev uporabljala večkrat, je pridelovalna površina, namenjena tržni pridelavi zelenjadnic, obsegala 3.181 hektarjev. V primerjavi z letom 2019 se je skupna pridelovalna površina zmanjšala za okoli 10 %, število pridelovalcev pa je ostalo približno enako (za 1 % manjše).

Površina večine skupin zelenjadnic nekoliko manjša, nekoliko večja le pri plodovkah in čebulnicah

Pridelovalne površine večine skupin zelenjadnic so bile nekoliko manjše kot v 2019. Pri kapusnicah smo zaznali upad za 5 %, obsegale so 522 hektarjev, v skupni površini vseh zelenjadnic so predstavljale 16 %. Solatnice so pridelovali na 603 hektarjih, površina se je v primerjavi z 2019 zmanjšala za 3 %. Največja skupina so bile še vedno korenovke in gomoljnice, čeprav se je njihova pridelovalna površina zmanjšala za 14 %, na skupno 886 hektarjev. Med vsemi skupinami zelenjadnic se je povečala le površina s plodovkami in čebulnicami, pri obeh za 5 %; prve so pridelovali na 362 hektarjih, druge na 432 hektarjih njiv.
 
Pridelovalna površina tržnih zelenjadnic po kategorijah, SlovenijaPridelave cvetja in okrasnih rastlin vse manj

Cvetje in okrasne rastline, kamor uvrščamo tudi okrasne drevesnice, je okoli 200 pridelovalcev pridelovalo na skupno 78 hektarjih. Okoli 20 % pridelave je potekalo v zaščitenem prostoru. V primerjavi z 2019 se je površina tega prostora zmanjšala za skoraj polovico. 

Pridelava zelišč, dišavnic in zdravilnih rastlin pa narašča

V primerjavi z 2019 se je pridelava zelišč, dišavnic in zdravilnih rastlin povečala za 35 %. Skupno jih je pridelovalo skoraj 350 pridelovalcev na 173 hektarjih njiv. Večina pridelave je potekala na prostem, največ v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Število pridelovalcev po posameznih kategorijah med osnovno in pridelovalno površino lahko nekoliko odstopa, saj nekateri na referenčni datum raziskovanja niso pridelovali vrtnarskih pridelkov, so jih pa pred tem datumom ali po tem datumu (1. 6. 2022).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.