Prosta in zasedena delovna mesta, 1. četrtletje 2023

Najvišja stopnja prostih delovnih mest je bila v gostinstvu

V 1. četrtletju je bilo na voljo skoraj 24.000 prostih delovnih mest, največ jih je bilo v predelovalnih dejavnostih. Stopnja prostih delovnih mest je bila višja za desetinko odstotne točke. Najvišja, 6,7-odstotna, je bila v gostinstvu, kar je več kot dvakrat višja raven od slovenskega povprečja.

  • 11. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Ključne statistike in primerjava s prejšnjim četrtletjem:

  • 2,9-odstotna stopnja prostih delovnih mest – za desetinko odstotne točke višja;
  • 808.000 zasedenih delovnih mest – za 1.100 več;
  • 24.000 prostih delovnih mest – za 460 več.

Ponovno več prostih delovnih mest 

V 1. četrtletju 2023 je bilo skupaj razpisanih skoraj 24.000 prostih delovnih mest, kar je za 2 % več, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. 

Povečano povpraševanje po novi delovni sili je bilo zabeleženo v večini področij dejavnosti. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je bilo tokrat večje povpraševanje v trgovini (nekaj več kot 3.000 prostih delovnih mest ali za 540 več kot v prejšnjem četrtletju). Aktivno dogajanje je bilo zaznati tudi v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, saj je bilo dvakrat toliko prostih delovnih mest, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju (za 310 več).

Po drugi strani pa so bili delodajalci v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih v tem četrtletju nekoliko bolj zadržani pri iskanju nove delovne sile. V tej dejavnosti je bilo nekaj manj kot 1.300 prostih delovnih mest, kar je skoraj 400 manj, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. 

Letna primerjava podatkov, torej 1. četrtletja 2023 z istim četrtletjem prejšnjega leta, pa na ravni Slovenije izkazuje za 1,6 % manjše povpraševanje po novi delovni sili, kar pomeni 390 manj prostih delovnih mest. Letna primerjava prav tako pokaže, da je bilo tokrat večje povpraševanje kot pred enim letom v dejavnosti trgovine (za 500 več), upad povpraševanja pa je bil najopaznejši v predelovalnih dejavnostih (za skoraj 1.000 manj prostih delovnih mest).

Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v tem četrtletju razpisali skoraj 16.000 prostih delovnih mest ali 66,8 % vseh prostih delovnih mest v Sloveniji. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Stopnja prostih delovnih mest, desezonirani podatki, Slovenija
Stopnja prostih delovnih mest, desezonirani podatki, Slovenija
1) Prelom v časovni vrsti podatkov.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.