Oskrba z energijo, 2022

Energetska odvisnost večja kot v prejšnjem letu

Domači viri energije so zadostovali za zadovoljitev 47 % potreb po energiji; oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza.

  • 15. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Manj kot polovica potreb po energiji je bila zagotovljena iz domačih virov

Skupna količina domačih virov energije v Sloveniji v letu 2022 je bila 3,2 mio. toe (= 132 PJ), kar je za 7 % manj kot leto prej.

Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila 47 % potreb po energiji, preostala količina je bila zagotovljena iz uvoza. Oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza.

V oskrbi z energijo so prevladovali naftni proizvodi

Za oskrbo Slovenije z energijo je bilo na voljo 6,5 mio. toe (= 274 PJ), kar je za 0,3 % manj kot leto prej.

V strukturi oskrbe z energijo so tudi v letu 2022 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 37 %; delež jedrske energije je obsegal skoraj 23 %, delež energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo) je obsegal skoraj 18 %, delež premoga 12 % in delež zemeljskega plina skoraj 11 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Delež energetskih virov pri oskrbi z energijo1), Slovenija, 2022
Delež energetskih virov pri oskrbi z energijo<sup>1)</sup>, Slovenija, 2022
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o letni energetski statistiki za leto 2022 bodo objavljeni 6. 10. 2023.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.