Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, 1. četrtletje 2023

Cene storitev pri proizvajalcih višje tako na četrtletni kot na letni ravni

V primerjavi z zadnjim četrtletjem lani so bile višje za 3,1 %. Najbolj so se podražile storitve v poslovanju z nepremičninami. V primerjavi s 1. četrtletjem lani pa so bile višje za 9,0 %. Najbolj so se podražile storitve v gostinstvu.

  • 19. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V prvem letošnjem četrtletju cene storitev rasle hitreje

Cene storitev pri proizvajalcih so se na četrtletni ravni zvišale za 3,1 % (v zadnjem četrtletju 2022 za 0,5 %).

Najizraziteje so se dvignile v poslovanju z nepremičninami (za 7,6 %), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 4,9 %). Storitve v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih so se podražile za 4,4 %, v prometu in skladiščenju za 2,2 %, v gostinstvu za 1,9 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 1,3 %.

Na letni ravni upad cen le v dejavnosti vodni promet

V primerjavi s 1. četrtletjem prejšnjega leta so bile cene storitev višje za 9,0 %.

Po posameznih področjih dejavnosti so najbolj zrasle v gostinstvu (za 13,5 %) in v poslovanju z nepremičninami (za 11,8 %). Nekoliko manj so se zvišale cene v prometu in skladiščenju (za 10,2 %). Znotraj tega področja so v dejavnosti vodni promet cene storitev upadle, in sicer za 47,4 %. Pri drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih smo zaznali dvig za 10,0 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 6,8 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 6,1 %. 

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija
Stopnje rasti cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija
Č1 2023
Č4 2022
Č1 2023
Č1 2022
Skupaj3,19,0
H Promet in skladiščenje2,210,2
49 Kopenski promet; cevovodni transport1,813,9
50 Vodni promet-20,8-47,4
51 Zračni promet0,26,0
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti4,68,6
53 Poštna in kurirska dejavnost4,212,5
I Gostinstvo1,913,5
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti2,19,8
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač1,715,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti1,36,1
58 Založništvo1,87,9
59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi-7,86,4
60 Radijska in televizijska dejavnost8,99,9
61 Telekomunikacijske dejavnosti1,66,4
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti1,95,8
63 Druge informacijske dejavnosti1,84,2
L Poslovanje z nepremičninami7,611,8
68 Poslovanje z nepremičninami7,611,8
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)4,46,8
69 Pravne in računovodske dejavnosti2,03,5
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje5,38,0
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje6,69,6
73 Oglaševanje in raziskovanje trga0,21,4
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti3,06,0
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti4,910,0
77 Dajanje v najem in zakup6,08,3
78 Zaposlovalne dejavnosti3,12,1
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti2,710,6
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost6,011,3
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice8,516,4
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti2,713,0
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.
METODOLOŠKO OPOZORILO
V 1. četrtletju 2023 smo podobno kot v prejšnjih letih izvedli nekatere metodološke spremembe. Spremenili smo uteži; te temeljijo na podatkih iz statističnega raziskovanja Strukturna statistika podjetij, in sicer so to podatki o čistih prihodkih od prodaje iz leta 2021, preračunani na cene iz zadnjega četrtletja 2022. Obenem smo posodobili seznam storitev, katerih cene spremljamo, in seznam podjetij, ki sporočajo cene. V raziskovanje je vključenih 1.122 podjetij, ki četrtletno sporočajo cene za 4.977 storitev.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.